ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O41รายงานผลการดำเนินการโรงเรียนสุจริตป้อง.pdf
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.12 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O40รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.11 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
o39แผนปฏิบัติการป้องกันฯ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.10 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
o38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนบ้า
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.09 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
o37แผนดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.09 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
o36รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยง
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.08 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
o35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.07 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O34เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.06 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.05 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O29คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.03 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.02 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.01 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.01 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
o25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 10 กันยายน 2563 19.00 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O24รายงานผลการจัดหาซื้อจัดหาพัสดุประจำปี ๒
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.59 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O23สรุปผลการจัดหาซื้อจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.58 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O21แผนการจัดหาซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๓
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.57 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O20รายงานผลการกำกับติดตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.56 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O19รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.55 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O18แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.51 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.49 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.47 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.44 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.37 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 10 กันยายน 2563 18.34 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.33 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
เชิญเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ป.1 ฉ
(วันที่ 09 กันยายน 2563 09.29 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
29
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.35 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 12.34 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)