ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องพลังงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธ
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 14.44 น./อ่าน 81)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 28 มกราคม 2562 10.40 น./อ่าน 148)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 28 มกราคม 2562 10.38 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
4
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML กลุ่มสาระการเรียนรู้การงา
(วันที่ 20 ธันวาคม 2561 11.10 น./อ่าน 715)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 18 มิถุนายน 2561 15.16 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
6
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธ
(วันที่ 13 มีนาคม 2561 13.22 น./อ่าน 952)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
รายงานผลการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนา ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
(วันที่ 27 มกราคม 2560 09.31 น./อ่าน 4452)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26
(วันที่ 01 ธันวาคม 2559 11.40 น./อ่าน 599)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ ฯ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2558 15.12 น./อ่าน 112)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ปีงบประมาณ 2557
(วันที่ 06 สิงหาคม 2558 16.30 น./อ่าน 135)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 14.42 น./อ่าน 262)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 25 มิถุนายน 2558 14.24 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
13
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
(วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 13.22 น./อ่าน 292)
ข่าวกิจกรรม
14
31/04/57 - สถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 09 มิถุนายน 2557 15.33 น./อ่าน 3267)
ข่าวประชาสัมพันธ์