ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 08.22 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กำหนดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 13.25 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 10.03 น./อ่าน 81)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.46 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.36 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
ช่องทางติดต่อทาง Social Network
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.33 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
ประมวลภาพกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.32 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.26 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.16 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 09.07 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
25 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 08.52 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
12
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร ได้จัดพิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คณะครู
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.39 น./อ่าน 5)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
โครงการปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนโครงการ EIS ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.28 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
14
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.12 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2557
(วันที่ 11 สิงหาคม 2558 12.37 น./อ่าน 207)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกรับส่งนักเรียน ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 13.53 น./อ่าน 642)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง