ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 15.02 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ถอนคืนเงินประกันสัญญา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 09.00 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.26 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.20 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
Swp
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.55 น./อ่าน 4)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
กิจกรรมวันเปิดเทอม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.45 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 18.10 น./อ่าน 109)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
ประกาศโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
(วันที่ 21 มกราคม 2560 03.29 น./อ่าน 208)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ประกาศโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
(วันที่ 05 มกราคม 2560 12.10 น./อ่าน 163)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 20.32 น./อ่าน 180)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
11
ประกาศสอบราคาจ้าง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 16.56 น./อ่าน 124)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง