ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ แม่บ้าน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 11.53 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2563 22.51 น./อ่าน 218)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 27 เมษายน 2563 22.55 น./อ่าน 180)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 15.02 น./อ่าน 815)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.24 น./อ่าน 20)
6
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน ๑ อัตรา
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 14.24 น./อ่าน 17)
7
ถอนคืนเงินประกันสัญญา
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 09.00 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2562 10.26 น./อ่าน 85)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้า ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 13.20 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
Swp
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.55 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
กิจกรรมวันเปิดเทอม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.45 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
12
เผยแพร่บทคัดย่อผลงานทางวิชาการ
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 18.11 น./อ่าน 40)
13
ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการเรียนรู้ภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาใต้
(วันที่ 28 มิถุนายน 2561 18.10 น./อ่าน 160)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
14
ประกาศโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
(วันที่ 21 มกราคม 2560 03.29 น./อ่าน 257)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
15
ประกาศโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
(วันที่ 05 มกราคม 2560 12.10 น./อ่าน 213)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
การพัฒนาชุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยสมัยสุโขทัย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 20.32 น./อ่าน 203)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
ประกาศสอบราคาจ้าง
(วันที่ 16 ธันวาคม 2559 16.56 น./อ่าน 162)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง