ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 52 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษ
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14.57 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
2
การประกาศเจตนารมณ์ ของสภานักเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 11.40 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
การประกาศเจตนารมณ์ ของสภานักเรียน โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 11.38 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
รวมข้อสอบออนไลน์ O-NET ป. 6 ม. 3 ม. 6 ทุกวิชา ของปีการศึกษา 2561 จาก สทศ. พร้อมเฉลย ลุยกันเลย
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 03.08 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
5
ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 03.05 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
หนังสั้นเรื่อง The wireless charger รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ภายใต้แนวคิด “รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 03.04 น./อ่าน 20)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
หนังสั้นเรื่อง The wireless charger รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ภายใต้แนวคิด “รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 02.59 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
8
ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 02.57 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
9
ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โ
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 02.53 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2562 ภาย
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 02.50 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
11
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 20.19 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรพระพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 20.18 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
13
31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายในงานประกว
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 17.22 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 17.21 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
31 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยและกิจกรรมวันสุนทรภู่ ภายในงานประกว
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 17.14 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
16
26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 17.11 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
17
24 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.08 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.-15.30น. โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.08 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
23 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30น. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ในการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.07 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.06 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.06 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนร
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.05 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รับการทดสอบร่างกาย เพื่อสมัครเรียน (นศ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.05 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
วันที่16พฤษภาคม2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมและโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ได้ลงนามร่วมมือสร้างเครือข่
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.02 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
24 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.54 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
24 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.52 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
27
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.-15.30น. โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.50 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
28
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.-15.30น. โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.49 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
23 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30น. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ในการ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.48 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
22 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมร่วมกับสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา สถานีตำรวจภูธรอำเภอสุวรรณคูหา จ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.48 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมร่วมสืบสานประเพณีไทยแห่เทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.47 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
32
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.46 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
33
วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อเป็นการระลึกถึงพระบ
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.45 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
34
วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมเข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งที่ 1
(วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 23.15 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
35
ครูและนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ร่วมกิจกรรม อย.น้อย
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 09.17 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.36 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
38
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.35 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562
(วันที่ 14 มิถุนายน 2562 09.31 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
40
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำภ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 11.35 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคล DMC ประจำภ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2562 11.32 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
42
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ร่วมขบวนแห่ประเพณีบุญเบิกบ้านสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามร่วมก
(วันที่ 08 มิถุนายน 2562 15.23 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.45 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
44
นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมเข้าร่วมอบรมแกนนำ TO BE NUMBER ONE
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.38 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
45
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายราวี มีอินทร์ และ นายปฏิพล ประชา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลพื้นฐานทา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.36 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
46
ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.35 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
47
นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมร่วมกิจกรรม “มหกรรมรวมพลฅน To be number one”
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.33 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
48
นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ร่วมโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจ เทิดไท้สถาบันพระมหากษ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.32 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
49
นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รับการทดสอบร่างกาย เพื่อสมัครเรียน (นศท.)
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.31 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ลงนามร่วมมือสร้างเครือข่าย โครงการ To Be Number One
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.28 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
คณะครู ผู้บริหาร และนักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 13.10 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
52
กรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 12.53 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม