ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาวังศึกษาวิช


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 15.18 น./อ่าน 267)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศคู่มือการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนนาวังศึกษาวิช ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 17 มิถุนายน 2563 12.00 น./อ่าน 1370)
ข่าวกิจกรรม
3
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 เมษายน 2563 13.56 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนนาวังศึกษาวิช ประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก
(วันที่ 10 เมษายน 2563 00.24 น./อ่าน 121)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก ด้วยวิธีประ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 11.48 น./อ่าน 144)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 11.45 น./อ่าน 11)
7
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 21.49 น./อ่าน 1579)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 447)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
10
ประกวดเพลงลูกทุ่งวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.34 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
12
ฑูตพลังงานตัวน้อยโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.32 น./อ่าน 145)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.) ประจำปี 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.29 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและทบทวนคำปฏิญาณตน และผู้กำกับได้นำลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.26 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
15
ทีม Robot N.W. รร.นาวังศึกษาวิช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.21 น./อ่าน 57)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.37 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
ค่ายลูกเสือสร้างสรรค์ แห่งนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 01.14 น./อ่าน 34)
วีดีทัศน์จาก Youtube
18
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 00.00 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
19
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 23.30 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.42 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
21
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.03 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม