ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนนาวังศึกษาวิช


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนนาวังศึกษาวิช เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล/๕๕-ก ด้วยวิธีประ
(วันที่ 30 มีนาคม 2563 11.48 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 21.49 น./อ่าน 1115)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 207)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกวดเพลงลูกทุ่งวันภาษาไทยแห่งชาติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.47 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.34 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
7
ฑูตพลังงานตัวน้อยโรงเรียนนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.32 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
วันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย.) ประจำปี 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.29 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและทบทวนคำปฏิญาณตน และผู้กำกับได้นำลูกเสือ-เนตรนารี
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.26 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
10
ทีม Robot N.W. รร.นาวังศึกษาวิช ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 13.21 น./อ่าน 23)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 11.37 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ค่ายลูกเสือสร้างสรรค์ แห่งนาวังศึกษาวิช
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 01.14 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
13
กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 00.00 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
14
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 23.30 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
พุธเช้า ข่าว สพฐ.
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.42 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.03 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม