ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2563 12.45 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
2
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 มกราคม 2563 17.32 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
จดหมายข่าว (เดือน มกราคม ๒๕๖๓)
(วันที่ 10 มกราคม 2563 17.12 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
4
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
(วันที่ 30 ธันวาคม 2562 20.54 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านหนอ
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2561 15.27 น./อ่าน 40)
6
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนบ้านหนอ
(วันที่ 07 พฤษภาคม 2561 21.50 น./อ่าน 126)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
รายงานการพัฒนาทักษะการเขียนและศึกษาเจตคติที่มีต่อภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ชุดกิ
(วันที่ 16 มีนาคม 2558 19.07 น./อ่าน 242)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ