ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มเครือข่ายที่1,2,7 ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่ม
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 10.07 น./อ่าน 224)
ข่าวกิจกรรม
2
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรม วันกตัญญู
(วันที่ 05 เมษายน 2561 11.39 น./อ่าน 220)
ข่าวกิจกรรม
3
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
(วันที่ 05 เมษายน 2561 11.12 น./อ่าน 350)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)รับสมัครครู ภาษาจีน
(วันที่ 05 เมษายน 2561 10.38 น./อ่าน 257)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
โหลดเกียรติบัตรการกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ ที่ ๒ ได้ที่นี่ครับ
(วันที่ 30 มีนาคม 2561 20.06 น./อ่าน 618)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) ทำการนิเทศ ภายในสถานศึกษา
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 11.05 น./อ่าน 269)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ตัวแทนจาก สพฐ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 11.02 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) สพป.ขอนแก่น เขต1
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 13.25 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 11.13 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์) รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 10.41 น./อ่าน 240)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันไหว้ครูและวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2557
(วันที่ 19 มิถุนายน 2557 13.14 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม