ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รูปนักเรียนม.2 หนองผือ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.29 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
โหลดรูป ม.1
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 13.10 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
โหลดรูป ป.6
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 13.58 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
โหลดโปแกรมสำหรับนักเรียน
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 13.38 น./อ่าน 38)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
เชิญร่วมงาน จำหน่ายปลาเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 06.58 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
6
ผอเขต เยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
(วันที่ 28 มกราคม 2563 10.31 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
เชิญร่วมงานมุทิตาจิต โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.55 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
8
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายบูรพา สังกัด สพป. ขอนแก่นเขต 5
(วันที่ 03 กันยายน 2562 10.30 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
9
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ศูนย์เครือข่ายบูรพา สังกัด สพป. ขอนแก่น เขต 5
(วันที่ 03 กันยายน 2562 10.20 น./อ่าน 160)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 05.58 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าหนองผือ
(วันที่ 02 มีนาคม 2562 07.00 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
12
ตรวจสอบผลการเรียน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 10.02 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
13
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖
(วันที่ 27 ธันวาคม 2561 05.15 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ประเมินคุณธรรมค้ำคูณคุณภาพ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 09.18 น./อ่าน 17)
วีดีทัศน์จาก Youtube
15
อบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 08.55 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
16
หนังสือ "ลอยกระทง รักษ์น้ำ รักวัฒนธรรม"
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 11.49 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
การส่งตัวลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 11.46 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
วันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน พิธีถวายราชสดุดี
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 09.51 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
19
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏ
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 09.01 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศโรงเรียนบ้านถ้าแข้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเปนอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 12.54 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 12.52 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ประกาศโรงเรียนบ้านเลิงแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงาน
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 12.51 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ประกาศโรงเรียนบ้านค้อ (เคนราษฎร์บารุง) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 12.49 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างป
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 12.46 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 11.24 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 11.22 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงา
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 11.20 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 11.18 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสูง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรง
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 11.09 น./อ่าน 10)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 11.05 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 11.00 น./อ่าน 146)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
ประกาศโรงเรียนท่ากุญชร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.03 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
ประกาศโรงเรียนบ้านสระพังข่า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.02 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประกาศโรงเรียนชุมชนไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเร
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.02 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
ประกาศโรงเรียนหนองกุงประชารัฐบารุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 17.00 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
36
ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.58 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ประกาศโรงเรียนบ้านร่องแซง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.52 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
38
ประกาศโรงเรียนบ้านโป่งเอียด เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.51 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
39
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองปลาซิว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.50 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
40
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนลาน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.49 น./อ่าน 43)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
41
ประกาศโรงเรียนบ้านนาคำน้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.49 น./อ่าน 17)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
42
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.48 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
43
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.45 น./อ่าน 33)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
44
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนชาติ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.44 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.41 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศโรงเรียนโคกม่วงศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 01 พฤศจิกายน 2561 16.39 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ประเมินคุณธรรม
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 05.14 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
48
ประเมินภายใน
(วันที่ 31 ตุลาคม 2561 05.13 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
49
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครู เรื่อง ระบบจัดการเอกสารในโรงเรีย
(วันที่ 30 ตุลาคม 2561 19.15 น./อ่าน 168)
ข่าวกิจกรรม
50
เว็บโหลดโปรแกรมฝึกอบรม 30-10-2561
(วันที่ 29 ตุลาคม 2561 22.12 น./อ่าน 124)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
51
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรง
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.41 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
52
ประกาศโรงเรียนบ้านศาลาดิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.34 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
ประกาศโรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.32 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรง
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.31 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเร
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.30 น./อ่าน 52)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ประกาศโรงเรียนหนองโพนนาหม่อ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.27 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
ประกาศโรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเร
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.26 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหอย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.24 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดกว้าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.22 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.21 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
ประกาศโรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.16 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
ประกาศโรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.10 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
ประกาศโรงเรียนบ้านสระพังข่า เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.09 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
ประกาศโรงเรียนแสงบัวทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 06.06 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 05.56 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
66
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2561 05.54 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
ประกาศโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.55 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรี
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.39 น./อ่าน 65)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ประกาศโรงเรียนภูห่านศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.32 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
ประกาศโรงเรียนบ้านฝางน้อย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.25 น./อ่าน 123)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.23 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
72
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกม่วง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.17 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
73
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรีย
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.14 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.06 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนบ้านโนนกระเดา ระหว่างวันที่ 2-8 พย2561 เวลา 08.30 น.-16.30 น.(ไม่เว้นวัน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 15.02 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
76
ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 14.59 น./อ่าน 118)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
ประกาศโรงเรียนบ้านโคกสูง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 14.56 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 11.41 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ประกาศโรงเรียนบ้านผาน้้าเที่ยง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 10.51 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
ประกาศโรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 10.04 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
ประกาศโรงเรียนบ้านแดง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 10.01 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 09.57 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
83
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 09.55 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 09.49 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
85
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 09.45 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
86
ประกาศโรงเรียนหนองกุงพิทยาคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 09.39 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
87
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนบ้านโนนโก สาขาซำผักหนาม
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 09.05 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
88
การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป.ขก.5
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 08.58 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
89
ทุกเช้านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์จะมาเก็บไข่เป็ดกัน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 08.53 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
90
โรงเรียนบ้านหนองไฮ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 07.09 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
91
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. ขอนแก่น เขต 5
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 07.05 น./อ่าน 1719)
ข่าวประชาสัมพันธ์
92
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 06.44 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
93
โรงเรียนบ้านหนองขามรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 27 ตุลาคม 2561 06.37 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
94
เชิญชวนผู้ปกครองร่วมเชียร์ลูกหลาน
(วันที่ 01 ตุลาคม 2561 14.54 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
สพป.ขก.5 ทำบุญตักบาตรในตอนเช้า
(วันที่ 03 สิงหาคม 2561 09.26 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
96
งานส่งสุข ปีใหม่ ด้วยใจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 59
(วันที่ 15 มกราคม 2559 10.27 น./อ่าน 294)
ข่าวกิจกรรม
97
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ รับการนิเทศติดตาม การสอบ Pre-Onet จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ป
(วันที่ 11 มกราคม 2559 21.51 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
98
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ร่วมทำความสะอาดห้องคอมพิวเตอร์
(วันที่ 11 มกราคม 2559 21.46 น./อ่าน 514)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมนั่งสมาธิตอนเช้าหลักเลิกแถวหน้าเสาธง ก่อนเข้าชั้นเรียน
(วันที่ 11 มกราคม 2559 21.37 น./อ่าน 298)
ข่าวกิจกรรม
100
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์จิตอาสา
(วันที่ 11 มกราคม 2559 21.34 น./อ่าน 274)
ข่าวกิจกรรม