ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านหว้า


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมทัศนศึกษาม.3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.59 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.56 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
3
นิทรรศการผลงานวิชาการ โรงเรียนบ้านหว้า
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.41 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
4
การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.37 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรม การทดสอบ RT ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.35 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
ฉบับที่ 43 การประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.33 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
7
ฉบับที่ 41 โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด ค่ายSTEM
(วันที่ 22 เมษายน 2564 14.22 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
8
ฉบับที่ 40 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.59 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
9
ฉบับที่ 39 กิจกรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.58 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
10
ฉบับที่ 38 เข้าค่าย-เดินทางไกล ลูกเสือสามัญ
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.56 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
11
ฉบับที่ 37 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.52 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
ฉบับที่ 36 ผอ.เขต มอบรางวัลปณิทานความดี และตรวจเยี่ยม
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.49 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
13
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 กีฬาตำบลโนนทัน
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.45 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
14
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 34 เข้าค่ายลูกเสือ สามัญรุ่นใหญ่
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.39 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
15
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 22 เมษายน 2564 13.36 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
16
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 รับนโยบายจากผู้อำนวยการเขตฯ สพป.ขอนแก่น เขต 5
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 23.35 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
17
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 โครงการประชุมสัมนา๕ระกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา และบุคลากรโรงเรียนบ้านหว้า
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 23.30 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
18
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 บ้านหว้าเกมส์
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 23.28 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
19
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 มอบทุนเสมอภาคครั้งที่ 3
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 23.23 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
20
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 28
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 23.18 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
21
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา รัชการที่ 9
(วันที่ 20 มีนาคม 2564 23.15 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
22
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 26
(วันที่ 29 กันยายน 2563 14.08 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 25 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.06 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
24
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 24 กิจกรรมมอบทุนเสมอภาคนักเรียน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.59 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 23 กิจกรรมอ่านสาส์นสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพโลก
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.52 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
26
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 22 วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.44 น./อ่าน 29)
27
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 21
(วันที่ 24 กันยายน 2563 13.34 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 20
(วันที่ 14 กันยายน 2563 09.41 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 19 กิจกรรม โครงการป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในโรงเรียน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.28 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
30
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 18 การประเมินห้องเรียนมาตรฐานประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.14 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 17 กิจกรรม “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 16.01 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
32
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 16 กิจกรรม"วันแม่แห่งชาติ"
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.58 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
33
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 15 กิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
34
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 14 กิจกรรมวันสุนทรภู่บูรณาการวันภาษาไทย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.51 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
35
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 13 กิจกรรม
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.46 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
36
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 12 กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.42 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
37
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 11 กิจกรรม ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.23 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
38
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 10 กิจกรรมหางนกยูงช่อใหมร่วมใจเขียวเหลืองแดง
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.18 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 9 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้และเต
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 15.01 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
สารสัมพันธ์ฉบับที่ 8 มอบทุนCCF
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 14.45 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
41
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 กิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา ถวายเทียน ปัจจัย สังฆทาน
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 19.16 น./อ่าน 279)
ข่าวกิจกรรม
42
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อมรับมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 14.37 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
43
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน พร้อม มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งรับมอบเงินค่าอุปกรณ์การเ
(วันที่ 30 มิถุนายน 2563 14.37 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
44
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 โรงเรียนบ้านหว้ามอบทุนเสมอภาคเพิ่มเติม 57000 บาท
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 15.10 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
45
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 แจกอาหารเสริมนม และรับมอบเอกสารการเรียนการสอนออนไลน์
(วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 17.13 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
46
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 สารจาก ผอ.ถาวร จิบจันทร์ เรียนออนไลน์ ได้ความรู้ อยู่กับครอบครัว
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 21.19 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
47
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 การเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โรคโควิด-19
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 15.39 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 โรงเรียนบ้านหว้า
(วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 13.55 น./อ่าน 265)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
เชิญชวนผู้ปกครองตอบแบบสำรวจ ความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19
(วันที่ 05 พฤษภาคม 2563 16.24 น./อ่าน 159)
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
การนิเทศชั้นเรียน
(วันที่ 23 เมษายน 2563 12.18 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
51
sar ปี 2561
(วันที่ 22 เมษายน 2563 19.37 น./อ่าน 101)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
52
สอบปลายปีระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
(วันที่ 22 เมษายน 2563 13.15 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
53
สนามสอบntโรงเรียนบ้านหว้า วันที่ 4 มีนาคม 2563
(วันที่ 22 เมษายน 2563 13.11 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
54
20กุมภาพันธ์ 2563 มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น จัดอบรมกิจกรรมรัก(ษ์)โรงเรียน ปลอ
(วันที่ 22 เมษายน 2563 13.06 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
55
31 ม.ค. 63 คณะกรรมการทดสอบโอเน็ต นำโดย ท่านผอ.ภาคิไนย บำรุงเชื้อ หัวหน้าสนามสอบ จัดประชุมชี้แจงทำควา
(วันที่ 21 เมษายน 2563 16.48 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
56
ออกเยี่ยม นิเทศ กำกับติดตาม ก่อนเปิดเทอม
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.38 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
57
จดหมายข่าวเดือน พฤษภาคม
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.31 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 12.27 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์