ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมพลังแห่งความดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 11.04 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
2
งานกตเวทิตาจิต
(วันที่ 28 กันยายน 2559 22.12 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
3
แข่งทักษะวิชาการ
(วันที่ 28 กันยายน 2559 22.05 น./อ่าน 211)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกวดวาดภาพ
(วันที่ 28 กันยายน 2559 21.57 น./อ่าน 189)
ข่าวกิจกรรม
5
อบรม
(วันที่ 28 กันยายน 2559 21.42 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
6
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา
(วันที่ 01 กันยายน 2559 10.38 น./อ่าน 187)
ข่าวกิจกรรม
7
อบรมโครงการโรงพักรักชุมชน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 10.27 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
8
Science Week
(วันที่ 26 สิงหาคม 2559 10.14 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
9
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2559 16.53 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
10
เยี่ยมบ้าน
(วันที่ 08 สิงหาคม 2559 10.45 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการวัยใสไร้ฟันผุ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 13.26 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
12
อบรมการบริหารจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 21.36 น./อ่าน 133)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีมอบเกียรติบัตรลูกเสือต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 13.56 น./อ่าน 273)
ข่าวกิจกรรม