ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 13.17 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
2
เพลงมาร์ชโรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 09.12 น./อ่าน 7)
วีดีทัศน์จาก Youtube
3
กำลังปรับปรุงสภาพบริเวณ ถนนBBLอนุบาล ประตูหน้าโรงเรียน ถนนหลังอาคารเรียน(หลังเมือง)เส้นที่สาม
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 09.05 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
4
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 08.56 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
5
เคลียร์คัดชัดเจน โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 20.42 น./อ่าน 10)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
วันนี้ทางโรงเรียนได้เชิญตัวแทนแต่ละรุ่น รวมทั้งหมด 45 รุ่น เพื่อรับฟัง และเสนอนโยบาย การจัดงานผ้าป่า
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.56 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชาลิสา จันทนา เด็กหญิงฐิติกา โคตรธาดา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการแข่งขั
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.54 น./อ่าน 460)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ประจำปี 2560 ระดับศูนย์การศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.52 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
การทัศนศึกษา ที่สวนสัตว์ จ.ชัยภูมิ ชั้นประถมศึกษาปี 1และ2 นำโดย ท่านรองสมดี กงเพชร
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.49 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ พงศกร อรรณพพร และผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ที่ให้เกียรติมาร่วมเปิดกีฬาภายใน " คุรุรา
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.47 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
วันที่ 8 มีนาคม 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุ่งง้าว อำเภอยางสีสุราช จังหวัดขอนแก่น ได้มาเยี่ยมชมโ
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.45 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
วันที่ 16 มีนาคม 2560 ปัจฉิมนิเทศน์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ลูก ช.น.ค รั้ว ฟ้
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.43 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
13
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกมลชนก จันทะวงษ์ ได้รับเกียรติบัตรคะแนน O-Net คณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน จา
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.40 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
14
บรรยากาศเปิดเทอมวันแรก ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 16 พฤษภาคม 2561)
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.37 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.34 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
16
ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา แด่ คุณครูทิพย์ภาภรณ์ ศรีบุญเรือง วันที่ 27 กันยายน 2561 โรงเรียนชุมชนหน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.30 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
17
3 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และแจกผลการเรียน
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.28 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
18
นายนพรัตน์ สร้างนานอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการนางสมดี กงเพชร นำ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ส
(วันที่ 12 ธันวาคม 2561 19.22 น./อ่าน 139)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 2560
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 09.41 น./อ่าน 112)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
รายงานประจำปี 2559
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 09.35 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
วันไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 09.31 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
ิกิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 20 มิถุนายน 2560 09.22 น./อ่าน 130)
ข่าวประชาสัมพันธ์