ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านกุดธาตุ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 128 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันออกพรรษา
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 13.41 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
2
เกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 11
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 13.32 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
3
มอบทุนการศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 13.09 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
ค่ายเยาวชนคนดี เด็กดีศรีกุดธาตุ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 12.44 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพในโรงเรียนบ้านกุดธาตุ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 12.35 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
6
วันวิทยาศาสตร์ 2563
(วันที่ 01 กันยายน 2563 20.56 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
7
วันไหว้ครู 2563
(วันที่ 01 กันยายน 2563 20.15 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
(วันที่ 01 กันยายน 2563 20.06 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
9
วันแม่แห่งชาติ 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
10
วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ 2563
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 22.13 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 22.04 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
12
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
(วันที่ 31 สิงหาคม 2563 21.20 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
13
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2563 20.33 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
14
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดธาตุ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตรา
(วันที่ 19 เมษายน 2563 15.58 น./อ่าน 266)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
(วันที่ 14 เมษายน 2563 12.26 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดธาตุ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน
(วันที่ 06 เมษายน 2563 15.56 น./อ่าน 150)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศโรงเรียนบ้านกุดธาตุ เรื่องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 19 มีนาคม 2563 13.23 น./อ่าน 94)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
นิเทศแบบมีส่วนร่วม ประจำการศึกษา 2562
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 18.03 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
19
TOYOTA สัญจร
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 17.57 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการประชาชน - นักเรียน จิตอาสาจราจร
(วันที่ 15 มีนาคม 2563 17.43 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันมาฆบูชา 2563
(วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 19.47 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
22
วันครู ปี 2563
(วันที่ 18 มกราคม 2563 14.10 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
23
วันเด็ก ปี 2563
(วันที่ 18 มกราคม 2563 13.59 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
24
กีฬาวันเด็ก ครั้งที่ 2 ปี 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 21.30 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
25
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการสวัสดิ์ สุนทร
(วันที่ 04 มกราคม 2563 19.30 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 04 มกราคม 2563 19.02 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
27
ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬาวันเด็ก 2563 ประเภทฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
(วันที่ 03 มกราคม 2563 12.16 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
อบรมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 17.03 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
29
ิอบรมหุ่นยนต์บังคับมือ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 16.57 น./อ่าน 13)
30
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 16.42 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
31
การแข่งขันชิงทุนการศึกษา การสอบเสมือนจริง O-NET 62
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 16.35 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
32
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 15.29 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 14.49 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
34
วันวชิราวุธ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 19.19 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
35
กีฬาสีภายใน "กุดธาตุในฝันสัมพันธ์ชุมชนเกมส์" ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 18.40 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
36
กีฬายุวชนต้านยาเสพติด กุดธาตุเกมส์ 2562
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 09.41 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
37
หนองนาคำมินิมาราธอน ครั้งที่1
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 20.19 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
38
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 19.35 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
39
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 14.57 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
40
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดช
(วันที่ 18 ตุลาคม 2562 09.29 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
41
งานเกษียนณอายุราชการท่าน ผอ.ดร.สุทธิพงษ์ ทะกอง
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 18.32 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
42
นิเทศ ติดตาม อ่านออก เขียนได้ ป.1-3
(วันที่ 24 กันยายน 2562 10.16 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
43
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่าย ครั้งที่ 69
(วันที่ 24 กันยายน 2562 09.52 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 18.58 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
45
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.17 น./อ่าน 127)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปาก ระดับชั้น ป.1-6
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 14.41 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
48
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2562 14.26 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
49
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2562
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 21.31 น./อ่าน 419)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการส่งเสริมแรงงานไทยกลับคืนถิ่น
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 21.23 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
51
ถวายเทียนพรรษา ปี 2562
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 22.01 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
52
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 13.55 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
53
ธรรมสัญจร
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 19.44 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
54
ผอ.สพป.ขก.เขต 5 เยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 19.30 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 12.19 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
56
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 10.23 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 2562
(วันที่ 27 มิถุนายน 2562 11.13 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
58
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 20.46 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
59
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย ปีการศึกษา2562
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 20.22 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
60
ผลการคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 23.43 น./อ่าน 315)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ"
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 21.46 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2562 15.43 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
พิธีไหว้ครู และมอบทุนการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 15.27 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการรักษ์ภาษาไทย สัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 2562
(วันที่ 11 มิถุนายน 2562 09.17 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
65
โครงการเยาวชนวัยใส รู้ภัย​ รู้กฎ​ ลดพื้นที่เสี่ยง​ หลีกเลี่ยงอบายมุข​
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 15.56 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการเยาวชนวัยใส รู้ภัย​ รู้กฎ​ ลดพื้นที่เสี่ยง​ หลีกเลี่ยงอบายมุข​
(วันที่ 09 มิถุนายน 2562 15.49 น./อ่าน 35)
67
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ฉบับแก้ไข)
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 09.12 น./อ่าน 201)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 05 มิถุนายน 2562 09.01 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
69
รางวัลคะแนน NT ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าระดับประเทศ และนักเรียนติด 1-10 ของศูนย์เครือข่าย
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 19.16 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
70
การประชุมสามัญประจำปี ปีการศึกษา 2562 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำ
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 18.28 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
71
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 13.26 น./อ่าน 464)
ข่าวกิจกรรม
72
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 15.37 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
73
วันเกียรติยศเราสร้างเองได้ ปีที่ 10
(วันที่ 28 มีนาคม 2562 18.05 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
74
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน
(วันที่ 28 มีนาคม 2562 17.52 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
75
พิธีปัจฉิมนิเทศ 2561
(วันที่ 20 มีนาคม 2562 20.32 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
76
ศึกษาดูงาน รร.บ้านวังใหญ่ จ.กาญจนบุรี
(วันที่ 13 มีนาคม 2562 13.13 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
77
กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู
(วันที่ 03 มีนาคม 2562 21.47 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
78
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร 2562
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 22.06 น./อ่าน 307)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมทัศนศึกษา จ.หนองคาย
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 21.48 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
80
ประมวลภาพรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
(วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 21.17 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
81
กิจกรรมกีฬาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำ 2561
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 11.06 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
82
กิจกรรมมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 14.17 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
83
กิจกรรมโครงการ ENFC YOUTH CUP ครั้ง 3
(วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 13.54 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
84
กิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 19.56 น./อ่าน 481)
ข่าวกิจกรรม
85
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศ และเอสด์ เนื่องในวันวาเลนไทน์
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 11.57 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
86
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียน
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 20.51 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
87
กิจกรรมทดสอบ RT ชั้น ป.1
(วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 19.41 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
88
กิจกรรม การประชุมคณะผู้บริหารและครูกีฬา กีฬาศูนย์เครือข่ายโรงเรียนหนองนาคำ 2561
(วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 13.24 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
89
กิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา Tutor Clip VDO/Virtual exam O-NET
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2562 20.01 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
90
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อจากวิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง
(วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2562 21.35 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
91
กิจกรรมสอนเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์และ O-NETชั้นป.6 กลุ่มสาระภาษาไทย
(วันที่ 29 มกราคม 2562 19.42 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
92
กิจกรรมการสอบโอเน็ตเสมือนจริง
(วันที่ 25 มกราคม 2562 19.31 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
93
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 25 มกราคม 2562 19.23 น./อ่าน 88)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
94
กิจกรรมเยี่ยมชมโรงเรียนและนิเทศการใช้สื่อ 60 พรรษา
(วันที่ 22 มกราคม 2562 19.52 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมพิธีเปิดโครงการยกระดับผลทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน 2561
(วันที่ 22 มกราคม 2562 08.31 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
96
กิจกรรมวันครู ปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 21.36 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
97
กิจกรรมกีฬาวันครู ปี 2562
(วันที่ 17 มกราคม 2562 19.58 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
98
กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลวันเด็ก 2562
(วันที่ 12 มกราคม 2562 18.29 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
99
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562
(วันที่ 12 มกราคม 2562 17.00 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
100
กิจกรรมสร้างฝันยุวชนสู่ทีมชาติไทย หนองแวงจูเนียร์ คัพ ครั้งที่ 1`
(วันที่ 08 มกราคม 2562 20.15 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
101
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี จ.เลย
(วันที่ 30 ธันวาคม 2561 15.52 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
102
โครงการส่งเสริมอาชีพตำบลกุดธาตุ
(วันที่ 26 ธันวาคม 2561 20.54 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
103
กิจกรรมวันคริสต์มาส
(วันที่ 26 ธันวาคม 2561 11.08 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
104
ประมวลภาพกิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา2561
(วันที่ 24 ธันวาคม 2561 21.06 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
105
เชิญชวนร่วมแข่งขันกีฬาวันเด็ก 2562
(วันที่ 22 ธันวาคม 2561 17.54 น./อ่าน 485)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
แนะแนวการศึกษาต่อ
(วันที่ 21 ธันวาคม 2561 18.50 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
107
ผู้อำนวยการโรงเรียนรับมอบเสื้อกีฬา
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 19.32 น./อ่าน 214)
ข่าวกิจกรรม
108
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 09.21 น./อ่าน 39)
วีดีทัศน์จาก Youtube
109
The Game
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 09.12 น./อ่าน 56)
วีดีทัศน์จาก Youtube
110
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 08.56 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
111
แสดงความยินดีในโอกาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ ดร.สุทธิพงษ์ ทะกอง สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
(วันที่ 15 ธันวาคม 2561 08.54 น./อ่าน 832)
ข่าวกิจกรรม
112
สถาปนาลูกเสือ
(วันที่ 02 ธันวาคม 2561 07.00 น./อ่าน 34)
วีดีทัศน์จาก Youtube
113
8-9 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา "ท่องโลกกว้าง" ณ อุทยานสิ่งแวดล
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.29 น./อ่าน 374)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
นายชาญกฤต น้ำใจดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.25 น./อ่าน 474)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
115
20 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.23 น./อ่าน 374)
ข่าวประชาสัมพันธ์
116
8 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุจัดงานต้อนรับคุณครูคนใหม่ นางสาวศิริรัตน์ คำเหง้าและแสดงความยินดีก
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.22 น./อ่าน 318)
ข่าวประชาสัมพันธ์
117
9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.19 น./อ่าน 157)
ข่าวประชาสัมพันธ์
118
10 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ดำเนินการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.17 น./อ่าน 321)
ข่าวประชาสัมพันธ์
119
14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดพิธีไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.15 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
120
26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประช
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.13 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
121
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.10 น./อ่าน 104)
ข่าวประชาสัมพันธ์
122
26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา" ประจำป
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.08 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
123
7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ จัดอบรม "โครงการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด"
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.07 น./อ่าน 444)
ข่าวกิจกรรม
124
9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 จัดโครงการ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.03 น./อ่าน 153)
ข่าวประชาสัมพันธ์
125
10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ้านกุดธาตุจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 19.01 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
126
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Partic
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 18.58 น./อ่าน 925)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
127
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ก
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 18.54 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
128
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดธาตุ ดร.สุทธิพ
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 18.48 น./อ่าน 214)
ข่าวประชาสัมพันธ์