ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ยินดีกับรางวัลระดับประเทศ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2558 00.03 น./อ่าน 302)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
กิจกรรมจิตสาธารณะ ม.5/1
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 23.46 น./อ่าน 124)
3
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกดอนพลับ พ.ศ..2558
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 23.17 น./อ่าน 122)
4
มอบรางวัลประกวดคำขวัญการออม
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 23.09 น./อ่าน 1395)
ข่าวกิจกรรม
5
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2558 22.59 น./อ่าน 258)
ข่าวกิจกรรม
6
วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
(วันที่ 06 กรกฎาคม 2558 22.54 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันไหว้ครู
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 06.11 น./อ่าน 781)
ข่าวกิจกรรม