ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
มุฑิตาคารวะ ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญชนะ - คุณครูเชี่ยวชาญ บุญโฮม โนนทนวงษ์
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 20.51 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
3
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.51 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.45 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.10 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 24)
7
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 21)
8
เผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.32 น./อ่าน 244)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
เผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 เมษายน 2562 12.02 น./อ่าน 521)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
10
ประกาศผลการแข่งขันสารานุกรมไทย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 21.54 น./อ่าน 1083)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ภาพเก่า เล่าเรื่อง
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 10.11 น./อ่าน 286)
ข่าวกิจกรรม
12
ประกาศประกวดครุภัณฑ์ (e-bidding) พัฒนาการเรียนการสอน
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 14.57 น./อ่าน 294)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
“มาเด้อจ้า มาลงแขก”
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 08.28 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
14
นำเสนอผลงาน ออนซอนผ้าขาวม้า ไอเลิฟยู
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 13.29 น./อ่าน 594)
ข่าวกิจกรรม
15
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 02.32 น./อ่าน 355)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 09.34 น./อ่าน 339)
ข่าวกิจกรรม
17
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 16.02 น./อ่าน 1065)
ข่าวกิจกรรม
18
"รัก สามัคคี ช่วยเหลือ แบ่งปัน"
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 10.59 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม