ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
มุฑิตาคารวะ ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญชนะ - คุณครูเชี่ยวชาญ บุญโฮม โนนทนวงษ์
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 20.51 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
2
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.51 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
3
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.45 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.10 น./อ่าน 9)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 11)
6
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 10)
7
เผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.32 น./อ่าน 227)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
เผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 เมษายน 2562 12.02 น./อ่าน 459)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
ประกาศผลการแข่งขันสารานุกรมไทย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 21.54 น./อ่าน 1048)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ภาพเก่า เล่าเรื่อง
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 10.11 น./อ่าน 270)
ข่าวกิจกรรม
11
ประกาศประกวดครุภัณฑ์ (e-bidding) พัฒนาการเรียนการสอน
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 14.57 น./อ่าน 280)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
“มาเด้อจ้า มาลงแขก”
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 08.28 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
13
นำเสนอผลงาน ออนซอนผ้าขาวม้า ไอเลิฟยู
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 13.29 น./อ่าน 592)
ข่าวกิจกรรม
14
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 02.32 น./อ่าน 351)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 09.34 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 16.02 น./อ่าน 1034)
ข่าวกิจกรรม
17
"รัก สามัคคี ช่วยเหลือ แบ่งปัน"
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 10.59 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม