ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 21.02 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว จำนวน 1 ตำแหน่ง
(วันที่ 18 มิถุนายน 2564 11.17 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนครัว
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 13.34 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 11 มีนาคม 2564 11.20 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
มุฑิตาคารวะ ท่านผู้อำนวยการเชี่ยวชาญชนะ - คุณครูเชี่ยวชาญ บุญโฮม โนนทนวงษ์
(วันที่ 03 ตุลาคม 2563 20.51 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
6
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.51 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
7
ตามรอยพ่อขออยู่อย่างพอเพียง
(วันที่ 28 กันยายน 2563 19.45 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
วีดีทัศน์งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.10 น./อ่าน 31)
วีดีทัศน์จาก Youtube
9
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 40)
10
คู่มือความรู้โควิด 19 ฉบับภาษามือ 1 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 15.02 น./อ่าน 25)
11
เผยแพร่สื่อมัลติมีเดีย ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 09.32 น./อ่าน 254)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
12
เผยแพร่รูปแบบการเรียนการสอนงานประดิษฐ์ ของครูพัชราพร ศรีจันทร์อินทร์
(วันที่ 01 เมษายน 2562 12.02 น./อ่าน 560)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
13
ประกาศผลการแข่งขันสารานุกรมไทย
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 21.54 น./อ่าน 1097)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ ภาพเก่า เล่าเรื่อง
(วันที่ 03 มีนาคม 2561 10.11 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
15
ประกาศประกวดครุภัณฑ์ (e-bidding) พัฒนาการเรียนการสอน
(วันที่ 15 ธันวาคม 2560 14.57 น./อ่าน 312)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
“มาเด้อจ้า มาลงแขก”
(วันที่ 01 ธันวาคม 2560 08.28 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
17
นำเสนอผลงาน ออนซอนผ้าขาวม้า ไอเลิฟยู
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 13.29 น./อ่าน 599)
ข่าวกิจกรรม
18
ปฎิทินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 02.32 น./อ่าน 366)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2560 09.34 น./อ่าน 365)
ข่าวกิจกรรม
20
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 16.02 น./อ่าน 1088)
ข่าวกิจกรรม
21
"รัก สามัคคี ช่วยเหลือ แบ่งปัน"
(วันที่ 21 สิงหาคม 2560 10.59 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม