ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหนองขามพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แจ้งประกาศสอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 15.37 น./อ่าน 122)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
แจ้งการอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 18.12 น./อ่าน 161)
ข่าวประชาสัมพันธ์