ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมโครงการจัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 14.44 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
2
อบรมโครงการปลอดขยะมลพิษ 11 ก.ย. 2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 10.27 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
3
อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 08.16 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
4
นักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 21.17 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ประกาศ สมศ.รอบสาม
(วันที่ 23 สิงหาคม 2558 11.17 น./อ่าน 176)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
อนุบาลปี 2558
(วันที่ 03 มิถุนายน 2558 10.35 น./อ่าน 114)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2558 10.32 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประกาศอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2557 22.39 น./อ่าน 299)
ข่าวกิจกรรม
9
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2556 23.36 น./อ่าน 245)
ข่าวกิจกรรม