ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
อาคารเรียนรวมน้ำใจ
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 14.52 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมโครงการจัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวสำหรับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 14.44 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
3
อบรมโครงการปลอดขยะมลพิษ 11 ก.ย. 2561
(วันที่ 30 กันยายน 2561 10.27 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 08.16 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
5
นักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 21.17 น./อ่าน 208)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
ประกาศ สมศ.รอบสาม
(วันที่ 23 สิงหาคม 2558 11.17 น./อ่าน 192)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
อนุบาลปี 2558
(วันที่ 03 มิถุนายน 2558 10.35 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 03 มิถุนายน 2558 10.32 น./อ่าน 110)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
(วันที่ 08 มิถุนายน 2557 22.39 น./อ่าน 338)
ข่าวกิจกรรม
10
จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
(วันที่ 03 มิถุนายน 2556 23.36 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม