ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โครงการซ้อมแผนอพยพและดับเพลิงประจำปี2562
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 12.03 น./อ่าน 42)
วีดีทัศน์จาก Youtube
2
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 11.57 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
มอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม