ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การก่อสร้างห้องสมุดโรงเรียน
(วันที่ 19 ตุลาคม 2558 13.38 น./อ่าน 287)
ข่าวกิจกรรม
2
ถนนลาดยางจากงบประมาณการจัดทำผ้าป่าของโรงเรียน
(วันที่ 12 มิถุนายน 2557 12.01 น./อ่าน 207)
ข่าวกิจกรรม