ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนยูงทองพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 95 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข่าวประชาสัมพันธ์ยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 22 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.09 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
[O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.09 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.07 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.06 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
[O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.05 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
การประเมินความเสี่ยง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.03 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.01 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต English
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.59 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.57 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
เจตจำนงของผู้บริหาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.56 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.55 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
สถิติการร้องเรียน / ร้องทุกข์ การทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.52 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.41 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.39 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.37 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.35 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.34 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
นโยบายงานบริหารงานบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.32 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.29 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.26 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.25 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.24 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.23 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.21 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.20 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.13 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.07 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.03 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.02 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
ประกาศประมูลร้านกาแฟโรงเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.01 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและกระดาษ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.56 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรอบรูปติดผนัง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.54 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.47 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.45 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.43 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.41 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.32 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.29 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
ข้อมูลสถิติการขอใช้บริการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.27 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
คู่มือขอเทียบโอนผลการเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.24 น./อ่าน )
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
คู่มือขอเทียบโอนผลการเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.24 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
คู่มือขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.22 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
คู่มือกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.16 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
คู่มือฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.13 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
คู่มืองานบริหารงานทั่วไป
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.11 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
คู่มืองานบริหารบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.08 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
ฝ่ายบริหารวิชาการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.07 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
[O12] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.03 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
[O11] รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.00 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
[O10] แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
(วันที่ 19 กันยายน 2563 20.56 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
[O6] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 20.07 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
[05] สถานที่ติดต่อ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 20.02 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
[O4-3] แผนปฏิบัติราชการ 2563
(วันที่ 19 กันยายน 2563 19.57 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
[O4] แผนปฏิบัติราชการ 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 19.52 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O4- แผนปฏิบัติราชการ 2561
(วันที่ 19 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
[O4] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 10.31 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
วีดีทัศน์โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.18 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
วงโปงลางยูงทองพิทยาคม สพม.20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.42 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
61
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. 20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.41 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
62
รับการประเมิน กตปน.
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.39 น./อ่าน 1)
วีดีทัศน์จาก Youtube
63
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม ครั้งที่ 2
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.37 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
64
อีโคสคูล โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.36 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
65
การบริหารจัดการขยะของโรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.34 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
66
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.24 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
67
กาแฟอร่อย กาแฟยูงทองอาราบิก้า
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.14 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
68
กาแฟยูงทองอาราบิก้า
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.06 น./อ่าน )
วีดีทัศน์จาก Youtube
69
[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2562
(วันที่ 13 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
[025] นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 21.48 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 20.46 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
[O3] อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 20.44 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 22.03 น./อ่าน 237)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
โครงการขยะแลกออก
(วันที่ 08 กันยายน 2563 21.58 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
75
รับการประเมิน โครงการ Eco School สพม.20
(วันที่ 08 กันยายน 2563 21.52 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
76
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์"ยูงทองโดม"
(วันที่ 08 กันยายน 2563 21.47 น./อ่าน 7)
ข่าวประชาสัมพันธ์
77
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 23.02 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
78
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.33 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 เมษายน 2563 12.50 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
การแข่งขันประกวด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย" ประจำปี 2563
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.58 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
81
สรุปรายงานการดำเนินการใช้เงินรายได้สถานศึกษา
(วันที่ 05 กันยายน 2562 09.36 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 16.24 น./อ่าน 197)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
ประกาศโรงเรียนยูงทองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรกา
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 14.45 น./อ่าน 247)
ข่าวประชาสัมพันธ์
84
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 09.59 น./อ่าน 243)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
85
ยินดีต้อนรับกลับบ้าน รับขวัญหลาน
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 08.01 น./อ่าน 263)
ข่าวกิจกรรม
86
คณะครู ยทพ.ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.05 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
87
ยทพ.ร่วมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.31 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
88
พิธีไหว้ครู 2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 14.18 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
89
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 10.04 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
90
บทคัดย่อ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 21.12 น./อ่าน 119)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
91
ต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.58 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
92
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.52 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
93
ค่ายพี่เพื่อน้องยูงทอง ปี 2561
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.41 น./อ่าน 115)
ข่าวกิจกรรม
94
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.22 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
95
ต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.20 น./อ่าน 155)
ข่าวประชาสัมพันธ์