ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนยูงทองพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปฏิทินการแก้ 0 ร มส
(วันที่ 25 กันยายน 2563 13.12 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.54 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แผนดำเนินงานประจำปี 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.51 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
ข้อมูลสถิติการขอใช้บริการ
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.46 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
โครงการศึกษาดูงาน 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.27 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
“ค่ายพี่เพื่อน้อง เตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒”
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.15 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
รายงานสรุปโครงการเปิดบ้านวิชาการ 2562
(วันที่ 24 กันยายน 2563 15.11 น./อ่าน 153)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
รายงานโครงการศึกษาดูงาน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.58 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
ระเบียนวัดและประเมินผลโรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.32 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
ระเบียนวัดและประเมินผลโรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.32 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
รายงานการประชุมผู้ปกครอง 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.23 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
(วันที่ 24 กันยายน 2563 14.18 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.36 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
รายงานผลการดำเนินงานการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.24 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
รับสมัครนักเรียน 2563
(วันที่ 24 กันยายน 2563 12.04 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.18 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.03 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
ประกาศกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 24 กันยายน 2563 08.56 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
SAR 2562
(วันที่ 23 กันยายน 2563 11.24 น./อ่าน 109)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
ข่าวประชาสัมพันธ์ยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 22 กันยายน 2563 15.13 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
[O41] :: รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.09 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
[O40] :: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.09 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
[O39] :: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.07 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.06 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
[O37] :: การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.05 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
การประเมินความเสี่ยง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.03 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 23.01 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต English
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.59 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.57 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
เจตจำนงของผู้บริหาร
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.56 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.55 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
สถิติการร้องเรียน / ร้องทุกข์ การทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.41 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.39 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.37 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.35 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.34 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
นโยบายงานบริหารงานบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.32 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนตุลาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.29 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนสิงหาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.26 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกรกฎาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.25 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมิถุนายน 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.24 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนพฤษภาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.23 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนมีนาคม 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.21 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนกุมภาพันธ์ 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.20 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.13 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้าง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.07 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลือก
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.03 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.02 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
ประกาศประมูลร้านกาแฟโรงเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 22.01 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.59 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและกระดาษ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.56 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างกรอบรูปติดผนัง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.54 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.47 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.45 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.43 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.41 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.32 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
รายงานความพึงพอใจในการให้บริการของโรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.29 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
ข้อมูลสถิติการขอใช้บริการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.27 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
คู่มือขอเทียบโอนผลการเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.24 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
คู่มือขอเทียบโอนผลการเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.24 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
คู่มือขอใช้อาคารสถานที่โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.22 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
คู่มือกลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.16 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
คู่มือฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.13 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
คู่มืองานบริหารงานทั่วไป
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.11 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
คู่มืองานบริหารบุคคล
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.08 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
ฝ่ายบริหารวิชาการ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.07 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
[O12] รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.03 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
[O11] รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 19 กันยายน 2563 21.00 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
[O10] แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
(วันที่ 19 กันยายน 2563 20.56 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
[O6] กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 19 กันยายน 2563 20.07 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
[05] สถานที่ติดต่อ
(วันที่ 19 กันยายน 2563 20.02 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
[O4-3] แผนปฏิบัติราชการ 2563
(วันที่ 19 กันยายน 2563 19.57 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
[O4] แผนปฏิบัติราชการ 2562
(วันที่ 19 กันยายน 2563 19.52 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O4- แผนปฏิบัติราชการ 2561
(วันที่ 19 กันยายน 2563 10.53 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
[O4] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 19 กันยายน 2563 10.31 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
วีดีทัศน์โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 18 กันยายน 2563 23.18 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
80
วงโปงลางยูงทองพิทยาคม สพม.20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.42 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
81
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. 20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.41 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
82
รับการประเมิน กตปน.
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.39 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
83
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคม ครั้งที่ 2
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.37 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
84
อีโคสคูล โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.36 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
85
การบริหารจัดการขยะของโรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม.20
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.34 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
86
วิถีชีวิต วัฒนธรรม และวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.24 น./อ่าน 4)
วีดีทัศน์จาก Youtube
87
กาแฟอร่อย กาแฟยูงทองอาราบิก้า
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.14 น./อ่าน 4)
วีดีทัศน์จาก Youtube
88
กาแฟยูงทองอาราบิก้า
(วันที่ 18 กันยายน 2563 22.06 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
89
[O28] :: รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากร 2562
(วันที่ 13 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
[025] นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 12 กันยายน 2563 21.48 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 12 กันยายน 2563 20.46 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
[O3] อำนาจหน้าที่ฝ่ายบริหาร
(วันที่ 12 กันยายน 2563 20.44 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โรงเรียนยูงทองพิทยาคม
(วันที่ 08 กันยายน 2563 22.03 น./อ่าน 313)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
โครงการขยะแลกออก
(วันที่ 08 กันยายน 2563 21.58 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
95
รับการประเมิน โครงการ Eco School สพม.20
(วันที่ 08 กันยายน 2563 21.52 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
96
พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์"ยูงทองโดม"
(วันที่ 08 กันยายน 2563 21.47 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
กิจกรรมอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 23.02 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
98
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 15.33 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 28 เมษายน 2563 12.50 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
การแข่งขันประกวด "นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย" ประจำปี 2563
(วันที่ 13 เมษายน 2563 10.58 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
101
สรุปรายงานการดำเนินการใช้เงินรายได้สถานศึกษา
(วันที่ 05 กันยายน 2562 09.36 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
102
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 16.24 น./อ่าน 213)
ข่าวประชาสัมพันธ์
103
ประกาศโรงเรียนยูงทองพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรกา
(วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 14.45 น./อ่าน 298)
ข่าวประชาสัมพันธ์
104
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2561 09.59 น./อ่าน 250)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
105
ยินดีต้อนรับกลับบ้าน รับขวัญหลาน
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 08.01 น./อ่าน 296)
ข่าวกิจกรรม
106
คณะครู ยทพ.ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระ
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 10.05 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
107
ยทพ.ร่วมต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 27 มิถุนายน 2561 09.31 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
108
พิธีไหว้ครู 2561
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 14.18 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
109
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
(วันที่ 21 มิถุนายน 2561 10.04 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
110
บทคัดย่อ
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 21.12 น./อ่าน 127)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
111
ต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.58 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
112
ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา 2561
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.52 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
113
ค่ายพี่เพื่อน้องยูงทอง ปี 2561
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.41 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
114
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.22 น./อ่าน 194)
ข่าวกิจกรรม
115
ต้อนรับผู้อำนวยการ
(วันที่ 13 มิถุนายน 2561 09.20 น./อ่าน 178)
ข่าวประชาสัมพันธ์