ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโคกงาม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การอบรมพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 13.38 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แจกแก้วน้ำนักเรียน สนับสนุนโดย เหล่ากาชาดจังหวัดเลย
(วันที่ 01 สิงหาคม 2560 06.56 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
3
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านโคกงาม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 11.33 น./อ่าน 184)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านโคกงาม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 11.30 น./อ่าน 156)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2557 โรงเรียนโคกงาม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 11.22 น./อ่าน 135)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 โรงเรียนบ้านโคกงาม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 11.18 น./อ่าน 1992)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนบ้านโคกงาม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 11.16 น./อ่าน 1201)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 โรงเรียนบ้านโคกงาม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 10.56 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โรงเรียนบ้านโคกงาม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 10.46 น./อ่าน 61)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง