ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิ
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 10.31 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ได้ดำเนิ
(วันที่ 27 มกราคม 2563 10.16 น./อ่าน 39)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
(วันที่ 17 สิงหาคม 2560 05.58 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมเเห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 25
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 05.12 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 13.40 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
6
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(วันที่ 14 มิถุนายน 2560 13.36 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 12.16 น./อ่าน 227)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 22 มีนาคม 2560 12.16 น./อ่าน 136)
ข่าวกิจกรรม
9
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 08.30 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 08.27 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
11
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 08.36 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
12
กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดเลย ให้ความรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560 12.30 น./อ่าน 563)
ข่าวกิจกรรม
13
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 13.33 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
14
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ ร่วมกันทำความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวตำบลท่าส
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2559 12.57 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
15
หน่วย นพค.23 ออกหน่วยบริการตัดผมเคลื่อนที่
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 07.31 น./อ่าน 163)
ข่าวกิจกรรม
16
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าสวรรค์จัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์
(วันที่ 02 พฤศจิกายน 2559 07.26 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีม่วง-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 11 ตุลาคม 2559 08.57 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
18
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ นำนักเรียนปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
(วันที่ 09 กันยายน 2559 13.49 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
19
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ นำนักเรียนจิตอาสาช่วยงานฌาปนกิจในชุมชน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 14.08 น./อ่าน 318)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ นำนักเรียนจิตอาสาช่วยก่อสร้างศาลา วัดสุพรมนิมิต
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 14.03 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
21
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ และ นพค.23 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 13.55 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสวรรค์ จัดกิจกรรมเดินณรงค์การออกมาใช้สิทธิออกเ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2559 13.54 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ร่วมกับ อบต.ท่าสวรรค์ นำเรียนอบรมโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาฟื้นฟูผู้พิการ ประจำ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 10.01 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมพัฒนาบำเพ็ญประโยชน์ วัดป่ารัตนาราม
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 08.02 น./อ่าน 255)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ดำเนินการโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 07.54 น./อ่าน 228)
ข่าวกิจกรรม
26
โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2559 10.47 น./อ่าน 309)
ข่าวกิจกรรม