ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
24 มิถุนายน 2564 โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 15.14 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
2
8-9 มิถุนายน 2564 ประชุมผู้ปกครอง เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 15.12 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
3
แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ เรื่องการปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2564 15.03 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.37 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.32 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
6
วิทยานิพนธ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.03 น./อ่าน 107)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
ทดสอบประกาศ เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.01 น./อ่าน 62)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตฯ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.39 น./อ่าน 71)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
SAR ครู
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.35 น./อ่าน 143)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
ประกันภัยมั่นคง ประชาชนมั่นใจ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.31 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.28 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ เดินรณรงค์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.06 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
มาร์ชโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 08.58 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.19 เปิดบ้านแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ( NSP Open House’61 )
(วันที่ 26 เมษายน 2562 08.49 น./อ่าน 108)
ข่าวกิจกรรม