ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 15.37 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.32 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
3
วิทยานิพนธ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.03 น./อ่าน 90)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ทดสอบประกาศ เรื่อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.01 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตฯ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.39 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
SAR ครู
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.35 น./อ่าน 116)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
ประกันภัยมั่นคง ประชาชนมั่นใจ โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.31 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.28 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ เดินรณรงค์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 24 มีนาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.06 น./อ่าน 89)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
มาร์ชโรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 08.58 น./อ่าน 18)
วีดีทัศน์จาก Youtube
11
โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม.19 เปิดบ้านแสดงผลงานทางด้านวิชาการ ( NSP Open House’61 )
(วันที่ 26 เมษายน 2562 08.49 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม