ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 57 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 10.50 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 10.58 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.46 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.08 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
งานงบที่ได้รับจัดสรรเบิกเงินผ่าน GFMIS งบประมาณปี 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.04 น./อ่าน 11)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.05 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.01 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.57 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.53 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 (งบไม่เกิน 5,000 บาท)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 10)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.48 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.43 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
024รายงานผลการจัดซื็อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 (งบเกิน 5,000 บาท)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.09 น./อ่าน 16)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.59 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
022ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.54 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.20 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 12.05 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.58 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.52 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.45 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.35 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.27 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ประจำปี 256
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.13 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
26
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.04 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 09.22 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.51 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.33 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
ฝ่ายบริหารงบประมาณดำเนินการแจกจ่ายชุดพละ นร.ม.1 ทุนปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน ปีกศ.2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.19 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.03 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีส่งมอบธงชาติไทย
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 09.51 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมเปิดเรียนวันแรก 1 ก.ค. 63
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.56 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
34
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.08 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
35
การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.03 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
36
วิธีการสร้างภาพปะติด หัวข้อ วิถีไทเลย
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
37
กลุ่มศิลปะภาพปะติด โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 15.28 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
38
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.08 น./อ่าน 20)
ข่าวประชาสัมพันธ์
39
ขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด กักตัว 14 วัน ก่อนมาเรียน 1 ก.ค. 63
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.04 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
ช่องทางการรับชม DLTV 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 09.22 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
41
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 11.41 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
42
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 11.41 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
กิจกรรม001
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
44
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.30 น./อ่าน 36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.26 น./อ่าน 14)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.21 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.09 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 09.24 น./อ่าน 21)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ddddd
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 08.19 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
จัดซื้ออุปกรณ์
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 11.20 น./อ่าน 6)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
ผลงานการสร้างภาพปะติด โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.55 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
53
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.52 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
กิจกรรมภาพปะติดของนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.49 น./อ่าน 26)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
55
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.47 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
56
กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.15 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
57
โครงการค่ายคุณธรรม“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์