ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนนาด้วงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอเชิญร่วมบริจาคกองบุญน้ำใจสู่น้องเพื่อการศึกษา
(วันที่ 03 มีนาคม 2564 16.56 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
2
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 09.33 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
3
ร่วมกิจกรรมกีฬาประจำหมู่บ้านโพนสว่างวังเย็น
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 12.19 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
4
เยี่ยมนักเรียนประสบอุบัติเหตุ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2563 12.16 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
5
รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับเพชร
(วันที่ 30 ตุลาคม 2563 10.01 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
6
ต้อนรับท่านผู้อำนวยการท่านใหม่
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.43 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
7
ติดตามโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.34 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันปิยหาราช
(วันที่ 28 ตุลาคม 2563 10.29 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
9
พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม 13 ตุลาคม 2563
(วันที่ 14 ตุลาคม 2563 15.23 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
10
คนดีศรีนาด้วง บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 10.06 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
11
รองภูวนัย แนะนำตัว พบปะ และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 09.55 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
ร่วมแสดงความเสียใจ อดีตนักเรียนนาด้วงวิทยาเสียชีวิต
(วันที่ 09 ตุลาคม 2563 09.19 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
13
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาด้วงวิทยา ท่านใหม่
(วันที่ 05 ตุลาคม 2563 14.12 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
14
งานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 สพม.19
(วันที่ 21 กันยายน 2563 11.45 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
15
043การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.54 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.47 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.43 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.02 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 10.50 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2563 10.58 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.46 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.08 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
งานงบที่ได้รับจัดสรรเบิกเงินผ่าน GFMIS งบประมาณปี 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.04 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
26
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.05 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 16.01 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.57 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.53 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 (งบไม่เกิน 5,000 บาท)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.48 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.43 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
024รายงานผลการจัดซื็อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
รายงานประกาศจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 (งบเกิน 5,000 บาท)
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 15.09 น./อ่าน 42)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
35
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.59 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
022ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.54 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.20 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 12.05 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.58 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.52 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.45 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.35 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.27 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)ประจำปี 256
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.13 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
45
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.04 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 09.22 น./อ่าน 100)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
แผนดำเนินงานประจำปี 2563
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.51 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.33 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
49
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.26 น./อ่าน 15)
50
ฝ่ายบริหารงบประมาณดำเนินการแจกจ่ายชุดพละ นร.ม.1 ทุนปัจจัยพื้นฐาน นร.ยากจน ปีกศ.2563
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 15.19 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
51
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.03 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
52
พิธีส่งมอบธงชาติไทย
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 09.51 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมเปิดเรียนวันแรก 1 ก.ค. 63
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.56 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
54
รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.08 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
55
การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 16.03 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
56
วิธีการสร้างภาพปะติด หัวข้อ วิถีไทเลย
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 15.40 น./อ่าน 25)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
57
กลุ่มศิลปะภาพปะติด โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 15.28 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
58
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.08 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ขอความร่วมมือนักเรียนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด กักตัว 14 วัน ก่อนมาเรียน 1 ก.ค. 63
(วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13.04 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
ช่องทางการรับชม DLTV 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 09.22 น./อ่าน 216)
ข่าวกิจกรรม
61
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 11.41 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
62
รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 มีนาคม 2563 11.41 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
กิจกรรม001
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 14.45 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.30 น./อ่าน 50)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.26 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.21 น./อ่าน 32)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
67
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 11.09 น./อ่าน 45)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโทรทัศน์ 55 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 09.42 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 26 มิถุนายน 2562 09.24 น./อ่าน 30)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
70
ddddd
(วันที่ 21 มิถุนายน 2562 08.19 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
71
จัดซื้ออุปกรณ์
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 11.20 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
72
ผลงานการสร้างภาพปะติด โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.55 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
73
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.52 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
74
กิจกรรมภาพปะติดของนักเรียนโรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.49 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
75
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.47 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
76
กิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.15 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
77
โครงการค่ายคุณธรรม“ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง"
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์