ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนธาตุพิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2563 19.28 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.48 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.43 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ6เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.26 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 13.13 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 23.00 น./อ่าน 24)
วีดีทัศน์จาก Youtube
8
O29 แนวปฏิบัติเรื่องการร้องเรียน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 22.24 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 22.02 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O3 อำนาจหน้าที่
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 16.36 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 14.25 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O1 โครงสร้าง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 10.34 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 09.31 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O34 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.37 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
รณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 26 เมษายน 2562 13.34 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
16
วันเปิดงานกีฬาสี 2561 ธาตุพิทเกมส์+คืนสู่เหย้า
(วันที่ 26 เมษายน 2562 13.29 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
17
รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันทักษะทางวิชาการ เดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 13.11 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
วางวัล การขับร้องเพลงไทยประกอบแดนเซอร์ งานดอกฝ้ายบาน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 13.02 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
วางวัลระดับประเทศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
(วันที่ 26 เมษายน 2562 12.58 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
20
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนของเรา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.37 น./อ่าน 29)
วีดีทัศน์จาก Youtube
21
เปิดรับสมัครนักเรียน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.32 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
โรงเรียนธาตุพิทยาคม รับการประเมิน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม