ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนปากชมวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 12.33 น./อ่าน 330)
ข่าวกิจกรรม
2
ตารางสอนครู โรงเรียนปากชมวิทยา 1/2562
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 09.41 น./อ่าน 314)
ข่าวกิจกรรม
3
ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 13.59 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม