ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 99 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเนรมิตวิปัสสนา วันที่ 3 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2563
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 09.31 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
2
ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 09.02 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
3
“ห้องน้ำปันสุข ยุคโควิด-19” (COVID-19 SSRW’63)
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 08.55 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
4
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปีีการศึกษา2562 รอบแรก ในวันที่ 31 มีนาคม 2563
(วันที่ 02 เมษายน 2563 10.56 น./อ่าน 277)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
พิธีเคลื่อนย้ายศาลเจ้าที่ ศาลตา-ยาย โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.31 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
6
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.26 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเดินทางไกล-เข้าค่ายพักแรม โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ปีการศึกษา2562
(วันที่ 17 มีนาคม 2563 15.15 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
8
ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน
(วันที่ 13 มีนาคม 2563 17.01 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 15.46 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตร
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 08.54 น./อ่าน 156)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ " #ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่63 03-01-2020 SSRW
(วันที่ 23 มกราคม 2563 14.16 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
12
Merry Christmas & Happy New Year 2020
(วันที่ 23 มกราคม 2563 14.08 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
13
#เชิญชม !! การแข่งขันฟุตซอลหน่วยงานด่านซ้ายครั้งที่ 1 เริ่ม 16:30 น.วันที่ 18 ธ.ค. 62 - 12 ก.พ. 63 [
(วันที่ 23 มกราคม 2563 14.07 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 23 มกราคม 2563 14.01 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
15
ค่าย "SMT อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"
(วันที่ 23 มกราคม 2563 13.51 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
16
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ(แม่บ้าน)
(วันที่ 23 มกราคม 2563 13.30 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.35 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ค่าย "SMT อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.33 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
19
ประเพณีลอยกระทงปี2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยาร่วมกับคุ้มบ้านเหนือ
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.32 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
20
มุจลินท์เกมส์ 2562 กีฬาภายใน วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 10.13 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
21
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขตศรีสองรักษ์ กลุ่ม 3 ครั้งที่ 69
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 13.07 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
22
"ความภูมิใจ สู่เส้นชัยแห่งคุณค่า" คุณครู นภาพร อินทร์ตะ คุณครูโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 12.59 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
23
ชาวด่านซ้ายทั้งอำเภอ"วิ่งเพื่อเธอคนเดียว"
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 12.49 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ ในพื้นที่จังหวัดเลย
(วันที่ 30 ตุลาคม 2562 12.46 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
25
กล้าคุณธรรม กล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนแกนนำหลักสูตรกล้าคุณธรรม 2562
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.30 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
26
อบรมจริยธรรมสัญจร ปีการศึการ 2562
(วันที่ 04 กันยายน 2562 10.09 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
27
ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่
(วันที่ 03 กันยายน 2562 10.15 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มวิทยาศาสตร์
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 262)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 17.52 น./อ่าน 93)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
30
กิจกรรม “สัปดาห์การเรียนรู้แบบบูรณาการ” ปีการศึกษา 1/2562
(วันที่ 24 สิงหาคม 2562 18.30 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
31
ประกาศ!! รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างกลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ทั่วไป,เคมี,ฟิสิกส์,ชีววิทยา
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 21.26 น./อ่าน 972)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.44 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.40 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.35 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.35 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี : O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
การปฏิบัติงาน O17 : E-Service
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
แผนการดำเนินงาน O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.24 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
การปฏิบัติงาน O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.21 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
การปฏิบัติงาน O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
การปฏิบัติงานO14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
การปฏิบัติงาน O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
แผนการดำเนินงาน O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
แผนการดำเนินงาน O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.18 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล : O9 : Social Network
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล : O8 : Q&A
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.47 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 14.12 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
74
ขบวนแห่เทียนพรรษาประจำปี 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 10.05 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
75
เทศกาลประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2562
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.51 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
76
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 09.45 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
77
ประกาศผลครูธุรการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 29 มิถุนายน 2562 17.28 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูธุรการ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 12.52 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
79
ทำบุญครบรอบ ๖๑ ปีศรีสองรักษ์ ประจำปี 2562
(วันที่ 25 มิถุนายน 2562 12.48 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
80
ค่าย SMT CAMP 2562 รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่15-16 มิถุนายน 2562
(วันที่ 20 มิถุนายน 2562 09.09 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
81
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 11.22 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
82
ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโร
(วันที่ 17 มิถุนายน 2562 07.58 น./อ่าน 396)
ข่าวประชาสัมพันธ์
83
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2562
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 11.00 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
84
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรักประจำปี 2562
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.55 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
85
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.51 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
86
การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้นระหว่าง(B.T.C.)ระห
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 10.21 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
87
รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดเลย
(วันที่ 26 เมษายน 2562 12.41 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
88
มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 25662
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.44 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
89
คืนสู่เหย้า ชาว ศว. ครั้งที่ 6
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.12 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
90
การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชา ง30209 การสร้างเว็บเพจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.03 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
91
หนังสั้น เรื่อง เปลี่ยน change youself
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.53 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
92
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต ๑๙ (ปีการศึกษา2562)
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.48 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
93
60 ปี ศรีสองรักษ์
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.41 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
94
DLIT EP.1
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.41 น./อ่าน 21)
วีดีทัศน์จาก Youtube
95
การเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.10 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 90)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.01 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
98
#มุจลินท์ช่อที่57
(วันที่ 25 เมษายน 2562 19.08 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
99
วันครบรอบ 60 ปี ศรีสองรักษ์วิทยา
(วันที่ 20 มิถุนายน 2561 20.41 น./อ่าน 236)
ข่าวกิจกรรม