ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 15.21 น./อ่าน 8)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
พิธีวางพวงมาลา.รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.53 น./อ่าน 10)
ข่าวกิจกรรม
3
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.10 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
040รายงานการกับกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.09 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
039แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.07 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.05 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.03 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.01 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
019รายงานการกำกับติดตาม การใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 12.57 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
017 E-Service
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 12.53 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปสั้น สพฐ.
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.52 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
12
08Q&A
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 12.21 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.42 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 12.52 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 12.43 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 12.41 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.28 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.26 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.25 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.24 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.21 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
030ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.20 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.19 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.18 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
026การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.16 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.12 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
022ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.10 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.09 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
018แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.01 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.59 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
014มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
013มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.54 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.51 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.50 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
010แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.44 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
09Social Network
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.38 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
07ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.33 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.29 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.22 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
04แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.55 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
03อำนาจหน้าที่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.52 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
02ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.49 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
01โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.45 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเสื้อสูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.58 น./อ่าน 41)
47
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 14)
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ป.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.50 น./อ่าน 84)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
49
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าตอกลาย โดยวิธีเฉาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 67)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมขนาด 24 นิ้ว
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.46 น./อ่าน 63)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องโรงอาหาร ติดตั้งฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 121)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
52
DLIT โรงเรียนศรีสงคราม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 11.24 น./อ่าน 60)
วีดีทัศน์จาก Youtube
53
ยูโดคงเก่งของศรีสงครามวิทยา การแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23
(วันที่ 26 เมษายน 2562 11.00 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
54
ประกวดคลิปคลายร้อน หัวข้อ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.35 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
55
OBEC AWARD ผอ.กมล เสนานุช
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.47 น./อ่าน 48)
วีดีทัศน์จาก Youtube