ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๒๔ล./๕๕ก
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2564 16.25 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
(วันที่ 28 มกราคม 2564 15.28 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๔๒ล./๕๕ก
(วันที่ 06 มกราคม 2564 15.26 น./อ่าน 25)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 24 ธันวาคม 2563 17.14 น./อ่าน 32)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ระดับจังหวัด (คลิปวีดีโอ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 16.41 น./อ่าน 27)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 16.28 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศขอเชิญเสนอราคาซื้อพัสดุ
(วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 17.24 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 21 ตุลาคม 2563 15.21 น./อ่าน 26)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
พิธีวางพวงมาลา.รำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 16.53 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
10
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.10 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
040รายงานการกับกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.09 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
039แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.07 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.05 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.03 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
021แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.01 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
019รายงานการกำกับติดตาม การใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 12.57 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
017 E-Service
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 12.53 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดคลิปสั้น สพฐ.
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 12.52 น./อ่าน 319)
ข่าวกิจกรรม
19
08Q&A
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 12.21 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 10.42 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
016รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 12.52 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 12.43 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 12.41 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 13.41 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
042มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.28 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.26 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.25 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
034เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.24 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
032ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.21 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
030ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.20 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.19 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.18 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
026การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.16 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.12 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
022ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.10 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.09 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
018แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.01 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
015ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.59 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
014มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.55 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
013มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.54 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.51 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.50 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
010แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.44 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
09Social Network
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.38 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
07ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.33 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.29 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.22 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
04แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.55 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
03อำนาจหน้าที่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.52 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
02ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.49 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
01โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.45 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเสื้อสูท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.58 น./อ่าน 55)
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 28)
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ป.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.50 น./อ่าน 104)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
56
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าตอกลาย โดยวิธีเฉาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.47 น./อ่าน 86)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
57
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมขนาด 24 นิ้ว
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.46 น./อ่าน 75)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
58
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องโรงอาหาร ติดตั้งฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 13.42 น./อ่าน 142)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
59
DLIT โรงเรียนศรีสงคราม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 11.24 น./อ่าน 69)
วีดีทัศน์จาก Youtube
60
ยูโดคงเก่งของศรีสงครามวิทยา การแข่งขันกีฬายูโดยุวชนเยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 23
(วันที่ 26 เมษายน 2562 11.00 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
61
ประกวดคลิปคลายร้อน หัวข้อ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.35 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
62
OBEC AWARD ผอ.กมล เสนานุช
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.47 น./อ่าน 57)
วีดีทัศน์จาก Youtube