ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเซไลวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 17.38 น./อ่าน 78)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
ประกาศ ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเซไลวิทยาคม
(วันที่ 15 สิงหาคม 2563 18.07 น./อ่าน 241)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9000 บาท
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 16.38 น./อ่าน 497)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 15.03 น./อ่าน 105)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ขอบคุณคุณอาคม บุญสาและแก้งนางฟ้าเกาะสมุย
(วันที่ 07 เมษายน 2563 22.06 น./อ่าน 268)
ข่าวกิจกรรม
6
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 22.02 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมปีการศึกษา2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 21.58 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
8
รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 21.06 น./อ่าน 116)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 21.02 น./อ่าน 100)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.51 น./อ่าน 140)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.46 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกาศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.38 น./อ่าน 35)
13
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.56 น./อ่าน 132)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
14
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา2562
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 08.54 น./อ่าน 215)
ข่าวกิจกรรม
15
คุณครูธนพร จะเกรง รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที10
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.19 น./อ่าน 158)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.25 น./อ่าน 104)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
แนะแนวการศึกษา
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.29 น./อ่าน 191)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.26 น./อ่าน 306)
ข่าวกิจกรรม
19
กีฬาภายในโรงเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.17 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
20
รับสมัครนักเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.11 น./อ่าน 149)
ข่าวประชาสัมพันธ์