ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเซไลวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครองและนักเรียน
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2563 15.03 น./อ่าน 25)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอบคุณคุณอาคม บุญสาและแก้งนางฟ้าเกาะสมุย
(วันที่ 07 เมษายน 2563 22.06 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
3
ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 22.02 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมปีการศึกษา2562
(วันที่ 07 เมษายน 2563 21.58 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
5
ประกาศ ผลการสอบธุรการโรงเรียน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 12.01 น./อ่าน 100)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 17.50 น./อ่าน 105)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 09.47 น./อ่าน 147)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 21.06 น./อ่าน 59)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 21.02 น./อ่าน 52)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
10
ประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.51 น./อ่าน 70)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
11
ประกาศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.46 น./อ่าน 53)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
12
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.56 น./อ่าน 60)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา2562
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 08.54 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
14
คุณครูธนพร จะเกรง รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที10
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.19 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.25 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
แนะแนวการศึกษา
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.29 น./อ่าน 116)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.26 น./อ่าน 199)
ข่าวกิจกรรม
18
กีฬาภายในโรงเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.17 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
19
รับสมัครนักเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.11 น./อ่าน 139)
ข่าวประชาสัมพันธ์