ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเซไลวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศ ผลการสอบธุรการโรงเรียน
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 12.01 น./อ่าน 65)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน
(วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 17.50 น./อ่าน 68)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 09.47 น./อ่าน 111)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 21.06 น./อ่าน 35)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 21.02 น./อ่าน 28)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
ประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.51 น./อ่าน 48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
7
ประกาศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 20.46 น./อ่าน 34)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
8
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 14.56 น./อ่าน 38)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
9
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา2562
(วันที่ 01 พฤษภาคม 2562 08.54 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
10
คุณครูธนพร จะเกรง รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที10
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.19 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.25 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
แนะแนวการศึกษา
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.29 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ2561
(วันที่ 25 เมษายน 2562 09.22 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
14
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.38 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
15
ตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.26 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
16
กีฬาภายในโรงเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.17 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
17
รับสมัครนักเรียน
(วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.11 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
โรงเรียนเซไลวิทยาคมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 15.15 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม