ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.38 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 20.21 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 13.31 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 13.22 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 13.17 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 12.57 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
เปิดบ้านวิชาการ สพม.19
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 13.54 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในสัปดาห์ปลูกต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 09.58 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
9
ถวายเทียนพรรษา ที่วัดศิริธราราม
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 09.55 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 12.52 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 28 มิถุนายน 2562 12.43 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
12
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบร
(วันที่ 07 มิถุนายน 2562 20.08 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
13
กลุ่มจตุรภาคีโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19 บันทึกความร่วมมือ (MOU)
(วันที่ 06 มิถุนายน 2562 17.14 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
14
31 พฤษภาคม 2562 วันงดสูบบุหรี่โลก
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 13.33 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
15
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 08.45 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
16
ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตฯ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 12.55 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ประกาศผลการเรียน โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2561
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.35 น./อ่าน 124)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
เตรียมความพร้อม ก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 25 เมษายน 2562 13.09 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 09.07 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม