ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับ
(วันที่ 31 ตุลาคม 2562 11.03 น./อ่าน 108)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 10.04 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2562 11.06 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 26 เมษายน 2562 10.53 น./อ่าน 96)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.48 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
ภูกระดึงบ้านฉันอัศจรรยแห่งขุนเขา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.42 น./อ่าน 13)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.17 น./อ่าน 36)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.16 น./อ่าน 53)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.15 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
เผยแพร่คู่มือประชาชน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.15 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.14 น./อ่าน 29)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.14 น./อ่าน 63)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
รางวัล การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับจังหวัด
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.11 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.04 น./อ่าน 40)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
ส่งบุคลากรข้าอบรม การจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยี วันที่ 25-26
(วันที่ 25 เมษายน 2562 13.22 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม