ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนภูหลวงวิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ดาวโหลดหนังสือรับรองการอยู่ในพื้นที่
(วันที่ 11 มิถุนายน 2564 12.05 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าเรียนโรงเรียนภูหลวงวิทยา ม.1และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 03 มิถุนายน 2564 12.56 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
เสมา 1 ระดมข้อมูลหารือ รมว.สาธารณสุข จัดความสำคัญฉีดวัคซีนป้องโควิดครูกลุ่มเสี่ยงสูง
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 11.31 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนภูหลวงวิทยาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้องานดอกฝ้ายบานสืบสานวัฒนธร
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 11.27 น./อ่าน 30)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
สพฐ.เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 10.58 น./อ่าน 134)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
E-Service
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 08.47 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
E-Service
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 08.47 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.47 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 13.40 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
อำนาจหน้าที่
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.54 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.49 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.41 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.33 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.48 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.45 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.44 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.43 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 15.41 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 09.36 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.49 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.46 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.45 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.43 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.42 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.40 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.39 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.36 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.32 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.28 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ภาษาไทย
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.25 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.23 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.22 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.21 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.19 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.15 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 18 สิงหาคม 2563 11.13 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.32 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.28 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.27 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.24 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.22 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.15 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 13.08 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 17 สิงหาคม 2563 11.31 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 11.54 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
49
โรงเรียนภูหลวงวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 มิถุนายน 2562 10.58 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
50
โรงเรียนภูหลวงวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562 วัน พุธที่ 5 มิถุนายน 2562
(วันที่ 01 มิถุนายน 2562 13.36 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
51
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
(วันที่ 26 เมษายน 2562 12.00 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
สพม.19 พัฒนาครูร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 11.54 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
53
รับสมัครนักเรียน
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.01 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
54
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครูปริวัตร
(วันที่ 25 เมษายน 2562 12.55 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน