ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(วันที่ 25 ธันวาคม 2563 11.04 น./อ่าน 64)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
019รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 20.52 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.49 น./อ่าน 93)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.16 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.06 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.01 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 07.35 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
032ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.51 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.53 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
018แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 20.41 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.25 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.13 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.10 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.04 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.11 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
10แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.59 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 08.56 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
14คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 08.49 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.03 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
34เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.48 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.43 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.14 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.04 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 117)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 21.23 น./อ่าน 95)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
32
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.20 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
33
อบรมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ 2562 จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์เลย
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.16 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
34
การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.10 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
35
ส่งเสริมสร้างสุขภาพฟัน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 11.54 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
36
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
37
พี่นกหวีดติวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.50 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
38
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.41 น./อ่าน 47)
วีดีทัศน์จาก Youtube
39
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.28 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
41
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.20 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
VTR กิจกรรมวันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.50 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
43
VTR โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.37 น./อ่าน 41)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
การจัดการเรียนการสอน DLIT
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.28 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
45
เข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.24 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
46
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.14 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
47
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.11 น./อ่าน 142)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ2557
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 12.46 น./อ่าน 245)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง