ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 58)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 21.23 น./อ่าน 41)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.20 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
4
อบรมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ 2562 จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์เลย
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.16 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
5
การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.10 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
6
ส่งเสริมสร้างสุขภาพฟัน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 11.54 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
7
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
8
พี่นกหวีดติวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.50 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
9
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.41 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
10
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.28 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
12
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.20 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
VTR กิจกรรมวันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.50 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
14
VTR โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.37 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
15
การจัดการเรียนการสอน DLIT
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.28 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
16
เข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.24 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
17
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.14 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
18
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.11 น./อ่าน 88)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ2557
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 12.46 น./อ่าน 194)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง