ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
019รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 20.52 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.49 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.16 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
021แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.06 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 21.01 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 07.35 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
032ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 สิงหาคม 2563 08.51 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
37การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.53 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
018แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 21.42 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
041รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 22 สิงหาคม 2563 20.41 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.33 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
014คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.25 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.13 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.10 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.05 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
025นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 21.04 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 11.11 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
10แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 10.59 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 08.56 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
14คู่มือหรือมาตฐานการให้บริการ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2563 08.49 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 22.03 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.58 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
34เจตจำนงสุตริตของผู้บริหาร
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.48 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.43 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.31 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
039แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.14 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
040รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
(วันที่ 20 สิงหาคม 2563 21.04 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
การแข่งขันทักษะวิชาการแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางด้านบริหารธุรกิจ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 60)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
30
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 21.23 น./อ่าน 46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
31
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.20 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
32
อบรมโครงการธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ 2562 จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสงฆ์เลย
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.16 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
33
การอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 11.10 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
34
ส่งเสริมสร้างสุขภาพฟัน
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 11.54 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
35
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.54 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
36
พี่นกหวีดติวเตอร์ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.50 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
37
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.19
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.41 น./อ่าน 8)
วีดีทัศน์จาก Youtube
38
กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.36 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
39
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 2562
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
40
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 15.20 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
VTR กิจกรรมวันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.50 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
42
VTR โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.37 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
43
การจัดการเรียนการสอน DLIT
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.28 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
44
เข้าค่ายลูกเสือ
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.24 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
45
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.14 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
46
เปิดรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 25 เมษายน 2562 15.11 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
47
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ2557
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 12.46 น./อ่าน 196)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง