ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านว่าน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียนบ้านว่าน
(วันที่ 27 มีนาคม 2563 09.57 น./อ่าน 40)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านว่าน พ.ศ.2512 เดินทางมาทำพิธีมอบศาลาเอนกประสงค์
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 21.25 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 21.22 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบึงพลาราม
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 21.17 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
5
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 7
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 21.12 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
กิจกรรมการจัดตั้งโรงทาน ณ วัดสร้อยพร้าว ในงานบุญประจำปีหมู่ที่ 1
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 15.45 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 15.36 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
8
การตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนบ้านว่าน การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึก
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 15.32 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมการฟังธรรม และนั่งสมาธิ
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 15.24 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
10
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 15.19 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 5
(วันที่ 27 มกราคม 2563 22.08 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 4
(วันที่ 21 มกราคม 2563 22.52 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 3
(วันที่ 21 มกราคม 2563 22.47 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเนื่องในโอกาสวันเด็ก 2563
(วันที่ 20 มกราคม 2563 21.03 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
15
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 2
(วันที่ 06 มกราคม 2563 12.12 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
กิจกรรม "คืนสู่เหย้า ผ้าป่าศิษย์เก่า โรงเรียนบ้านว่าน พ.ศ.2512"
(วันที่ 02 มกราคม 2563 12.31 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
17
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 1
(วันที่ 02 มกราคม 2563 12.27 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 1
(วันที่ 02 มกราคม 2563 12.01 น./อ่าน 17)
19
จดหมายข่าว โรงเรียนบ้านว่าน ฉบับที่ 1
(วันที่ 02 มกราคม 2563 12.01 น./อ่าน 22)