ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 05 เมษายน 2562 19.21 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
เตรียมพร้อม o-net ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 10.04 น./อ่าน 107)
ข่าวกิจกรรม
3
ศธ.ยกเลิกรับนักเรียน "โควตา-เด็กฝาก- ลูกครู"ปิดช่องหากินเรียก"แป๊ะเจี๊ยะ"
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น./อ่าน 83)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคลากรครูจากวิทยากรภายนอก
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 06.42 น./อ่าน 33)
5
กิจกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 06.39 น./อ่าน 185)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ทำไม้กวาด
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 06.35 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
7
ศึกษาดูงานแปลงเกษตร
(วันที่ 29 สิงหาคม 2560 06.34 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม