ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 110 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันกีฬาภายใน "จุมพลเกมส์" ประจำปี 2563
(วันที่ 09 เมษายน 2564 11.58 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
2
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.2) และการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3
(วันที่ 09 เมษายน 2564 11.24 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์
(วันที่ 09 เมษายน 2564 11.02 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.49 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
5
VTR โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.48 น./อ่าน 14)
วีดีทัศน์จาก Youtube
6
โครการ IEP โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.42 น./อ่าน 19)
วีดีทัศน์จาก Youtube
7
1 เมษายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 129 ปี
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.33 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การประชุมและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 01 เมษายน 2564 21.05 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
9
ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 21.01 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 20.41 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเดินทางไกลและฐานผจญภัย ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 20.27 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานผจญภัย ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 20.11 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
13
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT : National Test) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.53 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
14
22 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.48 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
18 มีนาคม 2564 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.46 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
18 มีนาคม 2564 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.44 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
13 มีนาคม 2564 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.38 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
17 มีนาคม 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.36 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
การประเมินและทดสอบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 2-3)
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 16.03 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
20
บรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.47 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
21
การเข้าร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี 2564
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.27 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.03 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
23
16 มีนาคม 2564 การมอบทุนการศึกษา ศูนย์พระพุทธศาสนา ณ วัดภิรมยาราม
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 20.37 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
12 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 09.18 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
11 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 09.17 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
5 มีนาคม 2564 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก ประจำปี 2564 หน่วยสอบวัดภิรมยาราม
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 09.04 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 20.25 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
28
การจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษา
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 20.25 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
29
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 21.55 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
30
การประชุมเตรียมพร้อม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 17.49 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
31
การให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 17.34 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
32
การประชุมการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 18.15 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
33
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2564
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 21.14 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
34
บรรยากาศ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 21.10 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
35
การประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 20.44 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
36
9 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ชาตรี นำทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ IEP จาก รร.อนุบาลหนองควาย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.20 น./อ่าน 97)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลหนองควาย ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 11.13 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
38
การประชุมโรงเรียนคุณภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 19.55 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
39
เสวนาทางวิชาการ : เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 19.46 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
40
การประชุมสายตามนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนมกราคม 2564
(วันที่ 26 มกราคม 2564 21.48 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
41
อนุบาลจุมพลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 16.00 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
42
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 10.30 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
43
ทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซม ศาสนาสถานวัดจอมทอง ทอดถวาย ณ วัดจอมทอง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 17.31 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
44
ทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซม ศาสนาสถานวัดจอมทอง ทอดถวาย ณ วัดจอมทอง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 17.24 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
45
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ร่วมประเพณีไหว้เจ้า เชิดสิิงโต แสดงงิ้ว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 16.50 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
46
จุมพลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 17.29 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
47
สานสายใย มุฑิตา กษิณานุสรณ์ 2562 ” โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 17.02 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
48
ประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วป
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 16.01 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
49
โครงการพัฒนาวิชาการกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 กันยายน 2562 15.52 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
50
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์สัมพันธ์สองฝั่งโขง ประจำปี 2562
(วันที่ 06 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
51
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อทดสอบทักษะทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2
(วันที่ 05 กันยายน 2562 23.15 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
52
ชมการขยายผลการดำเนินการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 15.46 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
53
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 11.18 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
54
รับโล่และเกียรติบัตร การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกฯ และแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตฯ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 67)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
55
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adj
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 69)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
56
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 08.08 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.38 น./อ่าน 77)
ข่าวประชาสัมพันธ์
58
งานประเพณีเข้าพรรษ ประจำปี 2562 และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่ง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.33 น./อ่าน 111)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการแข่งขันตอบค
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.28 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
60
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี และอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.24 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
61
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ และการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.16 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 160)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
63
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 แล
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
64
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 72)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
65
เวรประจำวันหน้าโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
66
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.49 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
67
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
เพลงมาร์ค สพป.หนองคาย เขต 2
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 12)
วีดีทัศน์จาก Youtube
69
ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
70
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.46 น./อ่าน 125)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.44 น./อ่าน 91)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.42 น./อ่าน 95)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.41 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.35 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.33 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.30 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.26 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.17 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.06 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.04 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
99
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
100
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
O46 มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
106
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
107
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
108
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 18.24 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
109
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบทุนจากนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 18.01 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
110
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และประเมินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จาก สพฐ
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 16.18 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม