ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 148 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ COVID-19
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 10.10 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
2
การประเมินตรวจสอบเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2564 15.59 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
3
สื่อวิดีโอประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 30 มิถุนายน 2564 11.15 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
4
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 13.15 น./อ่าน 293)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
26 มิถุนายน 2564 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
(วันที่ 25 มิถุนายน 2564 12.40 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
6
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย นายพุทธชัย พูนเจริญผล
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 13.45 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน เพื่อรับฟังมาตรการและแนวปฏิบัติในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 13.34 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
8
การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.52 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
9
16 มิถุนายน 2564 การประชุมผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.50 น./อ่าน 28)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
16 มิถุนายน 2564 จนท.กรมจัดหางาน หนองคาย ออกตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจ้างครูสอนชาวต่างชาติ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.47 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ร่วมยินดีต้อนรับ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.46 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
10 มิถุนายน 2564 การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.45 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
9 มิถุนายน 2564 การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.43 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
1 มิถุนายน 2564 การประชุมครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.41 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
28 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.40 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
27 พฤษภาคม 2564 การตรวจสอบข้อมูลและกลั่นกรอง เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ ว 21/2560
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.38 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
25 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเดือน พฤษภาคม
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.36 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
24 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการ เรื่อง ระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 12.34 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
(ด่วนที่สุด) การออกหนังสือรับรองสถานทูตประกอบหลักฐานการขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
(วันที่ 04 มิถุนายน 2564 20.26 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
การประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 09.56 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
21
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2564 ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 15.41 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
22
แจ้งข่าวเปิดเทอม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุยายน 2564
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 15.35 น./อ่าน 61)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
24 พฤษภาคม 2564 ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคุณครูหัสดา โพธิ์ทะเล ครูโรงเรียนบ้านดงกำพี้
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.02 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
21 พฤษภาคม 2564 การประชุมหัวหน้าฝ่ายบริหารงานโรงเรียน (ภาคี 4 ฝ่าย)
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 62)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
19 พฤษภาคม 2564 การประชุมตามโครงสร้างสายงานบริหาร (กลุ่มบริหารงานงบประมาณ)
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
18 พฤษภาคม 2564 การประชุมตามโครงสร้างสายงานบริหาร (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
18 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
17 พฤษภาคม 2564 การประชุมตามโครงสร้างสายงานบริหาร (กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล)
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 29)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
13 พฤษภาคม 2564 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน ณ หอประชุม
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 17)
ข่าวประชาสัมพันธ์
30
12 พฤษภาคม 2564 การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.01 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
12 พฤษภาคม 2564 การตรวจสอบกลั่นกรองและตรวจสอบข้อมูล เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.00 น./อ่าน 8)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
11 พฤษภาคม 2564 การรับชมถ่ายทอดสด การเตรียมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.00 น./อ่าน 12)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
7 พฤษภาคม 2564 การประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 12.00 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
การจัดประชุมคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 11.55 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
35
การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 15.45 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
36
การประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการ และวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 15.35 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
37
ประกาศโรงเรียน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
(วันที่ 28 เมษายน 2564 16.40 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
38
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) คะแนนเต็ม 100 คะแนน
(วันที่ 24 เมษายน 2564 19.24 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
39
การแข่งขันกีฬาภายใน "จุมพลเกมส์" ประจำปี 2563
(วันที่ 09 เมษายน 2564 11.58 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
40
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ (คศ.2) และการประเมินครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3
(วันที่ 09 เมษายน 2564 11.24 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
41
พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกจักรีบรมราชวงศ์
(วันที่ 09 เมษายน 2564 11.02 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
42
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.49 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
43
VTR โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste) โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.48 น./อ่าน 53)
วีดีทัศน์จาก Youtube
44
โครการ IEP โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.42 น./อ่าน 92)
วีดีทัศน์จาก Youtube
45
1 เมษายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ 129 ปี
(วันที่ 04 เมษายน 2564 19.33 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
46
การประชุมและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(วันที่ 01 เมษายน 2564 21.05 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
47
ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจ ในการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 21.01 น./อ่าน 87)
ข่าวประชาสัมพันธ์
48
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 20.41 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมเดินทางไกลและฐานผจญภัย ลูกเสือสามัญ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 20.27 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าฐานผจญภัย ลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 20.11 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
51
การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( NT : National Test) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.53 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
52
22 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.48 น./อ่าน 92)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
18 มีนาคม 2564 การประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.46 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
18 มีนาคม 2564 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน มีนาคม
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.44 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
55
13 มีนาคม 2564 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.38 น./อ่าน 60)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
17 มีนาคม 2564 การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 01 เมษายน 2564 19.36 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
57
การประเมินและทดสอบพัฒนาการของนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 2-3)
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 16.03 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
58
บรรยากาศการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.47 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
59
การเข้าร่วมงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194 ปี เมืองหนองคายและงานกาชาด ประจำปี 2564
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.27 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
60
ประชุมชี้แจงการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 มีนาคม 2564 15.03 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
61
16 มีนาคม 2564 การมอบทุนการศึกษา ศูนย์พระพุทธศาสนา ณ วัดภิรมยาราม
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 20.37 น./อ่าน 76)
ข่าวประชาสัมพันธ์
62
12 มีนาคม 2564 ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ในงานฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 194
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 09.18 น./อ่าน 93)
ข่าวประชาสัมพันธ์
63
11 มีนาคม 2564 การประชุมคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 256
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 09.17 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
64
5 มีนาคม 2564 การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก ประจำปี 2564 หน่วยสอบวัดภิรมยาราม
(วันที่ 15 มีนาคม 2564 09.04 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
65
การสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 20.25 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
66
การจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการศึกษา
(วันที่ 10 มีนาคม 2564 20.25 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
67
การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 21.55 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
68
การประชุมเตรียมพร้อม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 17.49 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
69
การให้ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องขยะและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 17.34 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
70
การประชุมการจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 18.15 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
71
การประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1/2564
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 21.14 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
72
บรรยากาศ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 21.10 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
73
การประชุมโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste)
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 20.44 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
74
9 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.ชาตรี นำทีมต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษ IEP จาก รร.อนุบาลหนองควาย
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 12.20 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
75
ยินดีต้อนรับ ท่านผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลหนองควาย ศึกษาดูงานโครงการห้องเรียนพิเศษ IEP
(วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2564 11.13 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
76
การประชุมโรงเรียนคุณภาพ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 19.55 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
77
เสวนาทางวิชาการ : เมื่อโควิด-19 รุกรานการศึกษา
(วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2564 19.46 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
78
การประชุมสายตามนโยบายเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ประจำเดือนมกราคม 2564
(วันที่ 26 มกราคม 2564 21.48 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
79
อนุบาลจุมพลฯ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕
(วันที่ 26 ตุลาคม 2563 16.00 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
80
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 10.30 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
81
ทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซม ศาสนาสถานวัดจอมทอง ทอดถวาย ณ วัดจอมทอง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 17.31 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
82
ทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซม ศาสนาสถานวัดจอมทอง ทอดถวาย ณ วัดจอมทอง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 17.24 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
83
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ร่วมประเพณีไหว้เจ้า เชิดสิิงโต แสดงงิ้ว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 16.50 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
84
จุมพลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 17.29 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
85
สานสายใย มุฑิตา กษิณานุสรณ์ 2562 ” โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 17.02 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
86
ประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วป
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 16.01 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
87
โครงการพัฒนาวิชาการกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 กันยายน 2562 15.52 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
88
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์สัมพันธ์สองฝั่งโขง ประจำปี 2562
(วันที่ 06 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
89
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อทดสอบทักษะทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2
(วันที่ 05 กันยายน 2562 23.15 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
90
ชมการขยายผลการดำเนินการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 15.46 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
91
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 11.18 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
92
รับโล่และเกียรติบัตร การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกฯ และแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตฯ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 97)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
93
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adj
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 99)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
94
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 08.08 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
95
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.38 น./อ่าน 84)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
งานประเพณีเข้าพรรษ ประจำปี 2562 และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่ง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.33 น./อ่าน 128)
ข่าวประชาสัมพันธ์
97
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการแข่งขันตอบค
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.28 น./อ่าน 86)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี และอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.24 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ และการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.16 น./อ่าน 70)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 204)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
101
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 แล
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 91)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
102
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 104)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
103
เวรประจำวันหน้าโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
104
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.49 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
105
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
106
เพลงมาร์ค สพป.หนองคาย เขต 2
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 32)
วีดีทัศน์จาก Youtube
107
ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
108
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.46 น./อ่าน 139)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
109
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.44 น./อ่าน 110)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
110
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.42 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
111
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.41 น./อ่าน 104)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
112
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
113
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
114
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 82)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
115
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.35 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
116
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.33 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
117
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 58)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
118
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.30 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
119
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
120
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
121
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.26 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
122
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
123
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
124
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
125
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
126
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.17 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
127
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
128
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
129
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.06 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
130
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.04 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
131
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
132
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
133
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
134
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
135
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
136
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
137
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
138
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
139
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
140
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
141
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
142
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
143
O46 มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
144
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
145
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
146
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 18.24 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
147
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบทุนจากนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 18.01 น./อ่าน 267)
ข่าวกิจกรรม
148
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และประเมินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จาก สพฐ
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 16.18 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม