ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 69 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 10.30 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
2
ทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซม ศาสนาสถานวัดจอมทอง ทอดถวาย ณ วัดจอมทอง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 17.31 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
3
ทำบุญกฐินสามัคคี เพื่อบูรณะซ่อมแซม ศาสนาสถานวัดจอมทอง ทอดถวาย ณ วัดจอมทอง
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 17.24 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
4
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ร่วมประเพณีไหว้เจ้า เชิดสิิงโต แสดงงิ้ว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
(วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 16.50 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
5
จุมพลเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 17.29 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
6
สานสายใย มุฑิตา กษิณานุสรณ์ 2562 ” โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 17.02 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
7
ประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วป
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 16.01 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการพัฒนาวิชาการกิจกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 กันยายน 2562 15.52 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
9
โครงการนิทรรศการศิลปกรรม ศิลป์สัมพันธ์สองฝั่งโขง ประจำปี 2562
(วันที่ 06 กันยายน 2562 15.22 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
10
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อทดสอบทักษะทางศิลปหัตถกรรมและเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2
(วันที่ 05 กันยายน 2562 23.15 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
11
ชมการขยายผลการดำเนินการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำ
(วันที่ 28 สิงหาคม 2562 15.46 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
12
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 11.18 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
13
รับโล่และเกียรติบัตร การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกฯ และแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตฯ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adj
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 48)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 08.08 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.38 น./อ่าน 64)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
งานประเพณีเข้าพรรษ ประจำปี 2562 และพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของลูกเสือแห่ง
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.33 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และการแข่งขันตอบค
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.28 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
วันคล้ายวันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี และอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.24 น./อ่าน 46)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ และการพัฒนาบุคลากร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 17.16 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 แล
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 35)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 34)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
24
เวรประจำวันหน้าโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
25
โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.49 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.04 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
เพลงมาร์ค สพป.หนองคาย เขต 2
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 5)
วีดีทัศน์จาก Youtube
28
ร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
29
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.46 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.44 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.42 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.41 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.39 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.35 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.33 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.32 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.30 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.26 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.23 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.21 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.19 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.17 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.09 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.06 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.04 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.38 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O46 มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 18.24 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
68
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบทุนจากนายยุทธนา ศรีตะบุตร นายก อบจ.หนองคาย
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 18.01 น./อ่าน 191)
ข่าวกิจกรรม
69
ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม และประเมินโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา จาก สพฐ
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 16.18 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม