ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กีฬาภายใน โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง
(วันที่ 18 ธันวาคม 2563 11.54 น./อ่าน 69)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
จดหมายข่าวการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์ประชาธิปไตย
(วันที่ 10 กันยายน 2563 12.53 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COV
(วันที่ 10 กันยายน 2563 11.52 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
จดหมายข่ายนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.42 น./อ่าน 18)
5
จดหมายข่าวการอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลVideo conference
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.37 น./อ่าน 44)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
จดหมายข่าวแจกนมนักเรียน
(วันที่ 09 กันยายน 2563 13.32 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
O38 การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร
(วันที่ 01 กันยายน 2563 10.15 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.28 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
สร้างหอพระ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2563 09.35 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
สร้างศาลาจุดคัดกรอง
(วันที่ 10 สิงหาคม 2563 10.04 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
11
การแข่งขันกีฬาระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล
(วันที่ 11 ธันวาคม 2562 09.05 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
การจัดกิจกรรมนำนักเรียนทัศนศึกษานอกสถานที่
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.26 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 14.22 น./อ่าน 109)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนและเปิดภาคเรียน
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 13.49 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.38 น./อ่าน 84)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.30 น./อ่าน 151)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.29 น./อ่าน 297)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.28 น./อ่าน 234)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.57 น./อ่าน 291)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.52 น./อ่าน 263)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล
(วันที่ 06 กันยายน 2562 09.43 น./อ่าน 39)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
22
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากร
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 10.14 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 09.39 น./อ่าน 224)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
จดหมายข่าวเลือกตั้งสภานักเรียน
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 09.15 น./อ่าน 132)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
จดหมายข่าววันต่อต้านยาเสพติด
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 09.12 น./อ่าน 91)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
จดหมายข่าววันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 09.09 น./อ่าน 152)
ข่าวประชาสัมพันธ์
28
จดหมายข่าววันไหว้ครู
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 09.04 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 13.56 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
30
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 897)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
31
การแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
32
การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.57 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
33
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (ครบรอบ ๖๑ ปี ลูกเสือสำรองประเทศไทย)
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
34
การจัดกิจกรรมวันแม่เห่งชาติ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.14 น./อ่าน 48)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
กิจกรรมลูกเสือ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
36
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.49 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.48 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.47 น./อ่าน 276)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.45 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.44 น./อ่าน 220)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.41 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.40 น./อ่าน 108)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O8 : Q&A
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.38 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O9 : Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.37 น./อ่าน 164)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.36 น./อ่าน 142)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.35 น./อ่าน 166)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.34 น./อ่าน 268)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.32 น./อ่าน 320)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.31 น./อ่าน 118)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.30 น./อ่าน 153)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.28 น./อ่าน 101)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.27 น./อ่าน 127)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.25 น./อ่าน 156)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.22 น./อ่าน 138)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.19 น./อ่าน 104)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.18 น./อ่าน 149)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.13 น./อ่าน 83)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.12 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.10 น./อ่าน 161)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.09 น./อ่าน 259)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.07 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.06 น./อ่าน 103)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.05 น./อ่าน 70)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.03 น./อ่าน 116)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.02 น./อ่าน 135)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.00 น./อ่าน 121)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.59 น./อ่าน 125)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.52 น./อ่าน 69)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.51 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.50 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.47 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.43 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 64)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)