ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
จดหมายข่าว ฉบับที่ 24 (19/06/2564)
(วันที่ 21 มิถุนายน 2564 16.30 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
2
จดหมายข่าว ฉบับที่ 22 (16/06/2564)
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 18.10 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
3
จดหมายข่าว ฉบับที่ 21 (16/06/2564)
(วันที่ 17 มิถุนายน 2564 18.07 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
จดหมายข่าว ฉบับที่ 20 (11/06/2564)
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 13.28 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
5
จดหมายข่าว ฉบับที่ 19 (11/06/2564)
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 13.09 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
6
จดหมายข่าว ฉบับที่ 18 (04/06/2564)
(วันที่ 05 มิถุนายน 2564 10.28 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
7
จดหมายข่าว ฉบับที่ 17 (26/05/2564)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 16.06 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
8
จดหมายข่าว ฉบับที่ 16 (26/05/2564)
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 16.00 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
9
การเรียนออนไลน์
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.46 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
เรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.31 น./อ่าน 68)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
เรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.31 น./อ่าน 70)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
เรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.30 น./อ่าน 62)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
เรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.23 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
เรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.23 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
เรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.23 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
เรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.23 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
เรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 14.22 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
เรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
(วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 13.53 น./อ่าน 65)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
ประกาศ เลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564
(วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 17.28 น./อ่าน 47)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ประกาศ ขอความร่วมมือกับผู้ปกครอง
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 22.43 น./อ่าน 54)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
จดหมายข่าว ฉบับที่ 15 (13/05/2564)
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 22.36 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
22
จดหมายข่าว ฉบับที่ 14 (10/04/2564)
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 22.34 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
23
จดหมายข่าว ฉบับที่ 13 (3/04/2564)
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 22.33 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
24
จดหมายข่าว ฉบับที่ 12 (28/03/2564)
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 22.30 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
25
รับสมัครนักเรียน ป.1 , ม.1 ปีการศึกษา 2564
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 15.20 น./อ่าน 264)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
จดหมายข่าว ฉบับที่ 11 (11/03/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 14.15 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
27
จดหมายข่าว ฉบับที่ 10 (09/03/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 14.12 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
28
จดหมายข่าว ฉบับที่ 9 (25/02/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 14.10 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
29
จดหมายข่าว ฉบับที่ 8 (24/02/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 14.07 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
30
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 (21/02/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 14.04 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
31
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 (17/02/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 14.01 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
32
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 (16/02/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.59 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
33
จดหมายข่าว ฉบับที่ 4 (07/02/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.54 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
34
จดหมายข่าว ฉบับที่ 3 (29/01/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.49 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
35
จดหมายข่าว ฉบับที่ 2 (27/01/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.41 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
36
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 (24/01/2564)
(วันที่ 18 มีนาคม 2564 13.28 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
37
การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
วันภาษาไทยบ้านนาเพียงใหญ่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.11 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
39
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.57 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.46 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.42 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.38 น./อ่าน 55)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.36 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.35 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.33 น./อ่าน 13)
46
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.29 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.49 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.47 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.45 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.44 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.42 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.41 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.34 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.30 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.29 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.27 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.25 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.23 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.21 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.18 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.16 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.15 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.13 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.12 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.10 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.08 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.07 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.05 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.03 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.02 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.59 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.54 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.52 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.50 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.47 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.45 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.43 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.41 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.38 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.28 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.19 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)