ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
(วันที่ 22 สิงหาคม 2562 14.19 น./อ่าน 19)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 23.59 น./อ่าน 429)
ข่าวกิจกรรม
3
O17 : E-Service
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 21.51 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
นิเทศห้องเรียนอนุบาลโรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 22.11 น./อ่าน 36)
วีดีทัศน์จาก Youtube
5
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 00.02 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 23.30 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.11 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
8
พัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.20 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม