ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านคำเจริญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันกีฬาสีภายใน
(วันที่ 13 ธันวาคม 2563 10.03 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
2
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 13.53 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 13.49 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
4
เปิดเรียนวันแรก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 21.00 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
5
นิเทศตรวจเยียมโรงเรียน
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 20.50 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
6
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 20.26 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
7
นิเทศฯครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 19 ธันวาคม 2562 10.02 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
8
กีฬาเครือข่าย
(วันที่ 09 ธันวาคม 2562 12.43 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
9
ตรวจสุขภาพฟัน
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 14.23 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
10
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
11
ประเมินผลความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูผู้ช่วย
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 09.21 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
12
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 22.19 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
13
การนิเทศติดตามแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.34 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.21 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.46 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
16
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.34 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
17
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 15.10 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
18
ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 14.37 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
19
วันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 22.08 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
20
โรงเรียนบ้านคำเจริญ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 15.00 น./อ่าน 22)
วีดีทัศน์จาก Youtube
21
เพลงมาร์ช สพป.นค.2
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.30 น./อ่าน 16)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
23
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.54 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.53 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.52 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.51 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.50 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.48 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.47 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.46 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.45 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.44 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.43 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.41 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.40 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.37 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.34 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.32 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.30 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.29 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.28 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.27 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.25 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.24 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.19 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.18 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.17 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.15 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.14 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.12 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.37 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.36 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.34 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.29 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.28 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.26 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.24 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.22 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.18 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)