ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา หลักฐาน ข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมสำคัญ
(วันที่ 15 พฤษภาคม 2564 15.29 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ประชุมปิดภาคเรียน โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 1/2562
(วันที่ 12 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
3
กีฬาสีโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
(วันที่ 04 ตุลาคม 2562 11.40 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
4
ตรวจฟัน ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 16 กันยายน 2562 15.13 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
5
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(วันที่ 16 กันยายน 2562 15.10 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
6
ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและอาคารสถานที่
(วันที่ 04 กันยายน 2562 11.14 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
7
การจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2562 ระดับเครือข่าย
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 19.31 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
8
โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.11 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
9
สัปดาห์คณิตศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.08 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
10
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 12.01 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
11
ฟังเทศน์ภาคพรรษ2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 11.46 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
12
วันอาเซียน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 15.47 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
13
วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
14
โครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.30 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
15
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตและเว็บไซต์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีส
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.25 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
16
การนิเทศ ติดตามแบบบูรณาการ คร้ังที่ 2/2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.17 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
17
วันสุนธรภู่คู่วันภาษาไทย
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.14 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.10 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
19
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.56 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
20
ทำบุญวันเข้าพรรษา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
21
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 ตรวจเยียมโณงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.46 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
22
วันไหว้ครูโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.44 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
23
สอนธรรมะในโรงเรียนโดยพระอาจารย์
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
24
ผอ.เขตพบเพื่อนครู62
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.28 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.24 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.23 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
27
เกษตรพอเพียง โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.25 น./อ่าน 27)
วีดีทัศน์จาก Youtube
28
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.22 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.16 น./อ่าน 65)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.15 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.04 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.03 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.35 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.34 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.33 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.31 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.30 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.30 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.29 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.26 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.08 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.36 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.36 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.34 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.33 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.25 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.22 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.20 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.19 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.16 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.15 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.12 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.10 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.09 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.07 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.07 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.03 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
048 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.12 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)