ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านหนองอั้ว


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 94 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การแข่งขันกีฬาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุ่งหลวงต่างคำ
(วันที่ 23 ธันวาคม 2562 14.01 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 12.54 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 13.19 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
4
การนิเทศ กำกับ ติดตามแบบบูรณาการ โดยใช้ NAGA Model ครั้งที่ 3/2562 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 13.08 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
5
การจัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 13.32 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
6
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.35 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
7
การติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.21 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
8
การนิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาษา 2562
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 14.16 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
9
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 2562
(วันที่ 19 ตุลาคม 2562 11.05 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
โครงการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 14.53 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการอบรมค่ายเปิดโลกการเรียนรู้ “น.อ. Learning Camp” ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 14.32 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
12
การอบรมค่ายคุณธรรมสำนึกดี
(วันที่ 08 ตุลาคม 2562 14.24 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
13
รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2562 [Part 1/6] ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 14.43 น./อ่าน 38)
วีดีทัศน์จาก Youtube
14
การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
(วันที่ 27 กันยายน 2562 10.10 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
15
รายการ พุธเช้า...ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 38/2562 ประจำวันพุธที่ 25 กันยายน 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.41 น./อ่าน 4)
วีดีทัศน์จาก Youtube
16
สรุปตัวแทนแข่งขันศิลปหัตภกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาค
(วันที่ 23 กันยายน 2562 14.48 น./อ่าน 18)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
เกียรติบัตรกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 23 กันยายน 2562 14.28 น./อ่าน 130)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
ข่าวสหกรณ์
(วันที่ 23 กันยายน 2562 14.25 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
โครงการปฏิบัติธรรมฟื้นฟูศีลธรรมโลก
(วันที่ 20 กันยายน 2562 11.28 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 20 กันยายน 2562 10.54 น./อ่าน 43)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
21
รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธ ที่ 18 กันยายน 2562
(วันที่ 20 กันยายน 2562 10.08 น./อ่าน 25)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(วันที่ 20 กันยายน 2562 09.25 น./อ่าน 31)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
23
การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและCoding
(วันที่ 20 กันยายน 2562 09.09 น./อ่าน 20)
วีดีทัศน์จาก Youtube
24
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการชักหรือการแสดงธงชาติ
(วันที่ 19 กันยายน 2562 09.57 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้าเพราะเราเป็นครู
(วันที่ 18 กันยายน 2562 14.02 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
26
เพลงมาร์ช สพป.หนองคาย เขต 2
(วันที่ 18 กันยายน 2562 13.56 น./อ่าน 2)
วีดีทัศน์จาก Youtube
27
การแข่งขันศิลปหัตภกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
(วันที่ 17 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
28
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การอบรมขยายผล Boot Camp ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 02 กันยายน 2562 13.42 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันอาเซียนและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 13.21 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
30
โรงเรียนบ้านหนองอั้วเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 12.50 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
31
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองอั้ว
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 14.46 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.32 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต “นักคิดสุจริต” รุ่นที่ 2
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.11 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษา
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 09.02 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 สิงหาคม 2562 10.47 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
36
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 08.06 น./อ่าน 15)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองอั้ว
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 12.58 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.49 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
39
โครงการพัฒนาการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 13.54 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
40
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 12.13 น./อ่าน 11)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
การเข้าเยี่ยมลูกค้าบัตรสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มข้าราชการ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 14)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองอั้ว
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 11.48 น./อ่าน 13)
ข่าวประชาสัมพันธ์
43
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านหนองอั้ว
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 66)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตและเว็บไวต์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยเทคโนโลยีสา
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 15.08 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
46
โครงการชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
(วันที่ 08 สิงหาคม 2562 14.53 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมลูกเสือลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
48
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.32 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.28 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.24 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.21 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.19 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.17 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.55 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.21 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.20 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.16 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.15 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.14 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.12 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.11 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.09 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.08 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.05 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.03 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.02 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.01 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.59 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.58 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.57 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.55 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.54 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.53 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.50 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.48 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.46 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.45 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.43 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.41 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.40 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.36 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.47 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.41 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.39 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.36 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.33 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.30 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.26 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.20 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)