ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับทุนการศึกษาที่วัดกลางบ้านหนองกุ้ง
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 14.00 น./อ่าน 26)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ผอ.เขตเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.36 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.22 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
โครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 13.09 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
5
ถวายเทียนเข้าพรรษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 12.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
6
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 12.37 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
งานอยู่ปริวาสกรรมและบวชชีพราหมณ์
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.23 น./อ่าน 119)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
ติว O-NET 13-14 มกราคม 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 11.03 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
9
วันเด็กแห่งชาติ ปี 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.10 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
10
วันปีใหม่ 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 10.03 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
11
กีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 14 มกราคม 2563 09.59 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
การปรับวิสัยทัศน์โรงเรียนและซ่อมแซม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.49 น./อ่าน 12)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
13
ประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.33 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
งานเกษียณอายุราชการ คุณครูสุจิตรา ปู่วัง
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.28 น./อ่าน 99)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
จัดซื้อจัดจ้างกล้องวงจรปิด
(วันที่ 18 กันยายน 2562 13.32 น./อ่าน 24)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
16
จัดซื้อจัดจ้างโต๊ะหินอ่อน
(วันที่ 18 กันยายน 2562 13.27 น./อ่าน 110)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
17
จัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 17 กันยายน 2562 13.16 น./อ่าน 20)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
18
การจัดเตรียมสถานที่งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562
(วันที่ 17 กันยายน 2562 10.24 น./อ่าน 59)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพล
(วันที่ 17 กันยายน 2562 10.12 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
20
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
(วันที่ 17 กันยายน 2562 10.09 น./อ่าน 78)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
เขตก่อสร้างถนน
(วันที่ 17 กันยายน 2562 09.39 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562
(วันที่ 04 กันยายน 2562 14.13 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
23
สู่วันเกษียณ อย่างสุขเกษม
(วันที่ 03 กันยายน 2562 09.19 น./อ่าน 98)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
กิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษา
(วันที่ 30 สิงหาคม 2562 14.27 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
25
เตือนขับขี่ระวัง
(วันที่ 29 สิงหาคม 2562 10.20 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 12.43 น./อ่าน 56)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
การประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพกุดบง ครั้งที่ 69
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 12.33 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
28
ประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปหัตถกรรม ครั้ง ที่ 69 ปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านใหม่
(วันที่ 27 สิงหาคม 2562 12.25 น./อ่าน 73)
ข่าวประชาสัมพันธ์
29
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 14.18 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.01 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
31
การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริตและป้องกันต่อต้านทุจริต 2-3 สิงหาคม 2562
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 14.44 น./อ่าน 22)
ข่าวประชาสัมพันธ์
32
รณรงค์กำจัดขยะ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.05 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
33
รณรงค์เลือกตั้ง
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.02 น./อ่าน 35)
ข่าวประชาสัมพันธ์
34
รณรงค์ต้ายยาเสพติด
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.56 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
35
โครงการเยาวชนจิตอาสา
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 09.51 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
36
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 10.27 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.46 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.37 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.35 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.33 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.31 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.25 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.22 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.20 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.17 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.15 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.09 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.07 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.05 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.02 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.59 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.55 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.52 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.50 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.47 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.45 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.43 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.38 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.36 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.32 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.29 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.24 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.21 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.16 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.11 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.08 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.48 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.45 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.43 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.35 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.31 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.28 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.18 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)