ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 41 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.30 น./อ่าน 33)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 20.23 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 18.03 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
4
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 15.54 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด(โตไปไม่โกง) ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.33 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการฝึกอบรม การทำยาหม่องสมุนไพร สภาเด็กและเยาวชนอำเภอรัตนวาปี ประจำปี 2562
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.30 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมเดินทางไกล และอยู่ค่ายพักแรม
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.27 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
8
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดบึงกาฬ
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.24 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
9
ตำบลขับขี่ปลอดภัย
(วันที่ 29 ธันวาคม 2562 15.18 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
10
โนนสวรรค์คว้าเหรียญทอง ระดับชาติ 4 กิจกรรม
(วันที่ 16 ธันวาคม 2562 13.48 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
11
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
(วันที่ 05 ธันวาคม 2562 11.42 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
12
นิเทศ ติดตาม โดยใช้ NAGA Model ครั้งที่ 3/2562
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.34 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียน ปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 17.26 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
14
รายงาน ผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้ต่อพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย โดยครูคำพอง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 15.10 น./อ่าน 47)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
15
สอบธรรมศึกษา
(วันที่ 01 ธันวาคม 2562 10.32 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
16
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง ผลของการใช้ชุดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่มีต่อการสร้างสมาธิของเด็กปฐมวัย
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 15.10 น./อ่าน 64)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
17
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.01 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
18
วิจัย เรื่อง ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของเด็กปฐมวัยโดยใช้ชุดกิจกรรมมือน้อยสร้างสรรค์
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 15.45 น./อ่าน 145)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
19
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ประจำปี 2561
(วันที่ 21 ตุลาคม 2562 11.57 น./อ่าน 63)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
เอกสารประกอบการประเมินสัมฤทธิผลฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
(วันที่ 30 กันยายน 2562 00.54 น./อ่าน 147)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O17 : E-Service
(วันที่ 25 กันยายน 2562 14.06 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
ขอเชิญร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ นายแผน นาคเสน
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.43 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.33 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมค่ายรักการอ่าน วันภาษาไทย 2562
(วันที่ 25 กันยายน 2562 13.28 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
25
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 25 กันยายน 2562 10.14 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 25 กันยายน 2562 09.48 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O17 : E-Service
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 14.05 น./อ่าน 80)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
อบรม สภาเด็กเยาวชน 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
29
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.45 น./อ่าน 62)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O48:มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.09 น./อ่าน 44)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
แนะนำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.43 น./อ่าน 11)
วีดีทัศน์จาก Youtube
34
แห่เทียนพรรษาปี 2562
(วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 13.04 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี 2562
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.24 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ทำความสะอาดโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
(วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 06.19 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
37
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.40 น./อ่าน 82)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
กิจกรรมสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.11 น./อ่าน 75)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 14.04 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรม การเดินทางไกล ของลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปี 2561
(วันที่ 09 พฤษภาคม 2562 13.52 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
41
อบรมการพัฒนาทักษะภาษาจีน
(วันที่ 08 พฤษภาคม 2562 11.37 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม