ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
(วันที่ 05 กรกฎาคม 2564 15.17 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมการไหว้ครู
(วันที่ 24 มิถุนายน 2564 15.35 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
3
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 14.48 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
การออกเยี่ยมสถานศึกษา ของกลุ่มรโยบายและแผน
(วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 14.02 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
5
การติดตามการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองคอน และโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
(วันที่ 22 มกราคม 2564 09.45 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมปศุสัตว์อำเภอร่วมใจกำจัดภัย/ทำลายเชื้อโรค
(วันที่ 19 มกราคม 2564 15.09 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
7
การนิเทศ ติดตามเตรียมความrร้อ,เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 08 ธันวาคม 2563 14.12 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
(วันที่ 13 ตุลาคม 2563 19.00 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
9
การนิเทศก์ ความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียน
(วันที่ 06 สิงหาคม 2563 09.13 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
10
เปิดเทอมวันแรก
(วันที่ 01 กรกฎาคม 2563 21.25 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
11
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 13.44 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
12
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 25 มิถุนายน 2563 14.39 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
13
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน วันที่ 22 มิถุนายน 2563
(วันที่ 22 มิถุนายน 2563 11.47 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมกิจอาสา พระราชทาน โครงการอำเภอยิ้ม.....เคลื่อนที่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 13.26 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
15
นิเทศ ติดตาม การสอบ RT
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 11.02 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
16
นิเทศก์ติดตาม o-net
(วันที่ 27 มกราคม 2563 15.28 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
17
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 10.59 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
18
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.50 น./อ่าน 86)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.49 น./อ่าน 72)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.49 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.48 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.47 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.45 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.31 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O17 : E-Service
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.29 น./อ่าน 59)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.28 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.27 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.26 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.25 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.24 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.22 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.21 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.20 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.19 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.18 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.17 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.16 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.13 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.12 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.11 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.10 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.10 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.08 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.06 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.05 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.04 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.02 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.01 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.57 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.56 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.55 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.53 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.49 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.48 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.46 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุงยินดีต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.39 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
58
ยินดีต้อนรับครูใหม่
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.29 น./อ่าน 22)
59
กีฬาเครือข่าย
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 13.12 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
60
คุณชัยชนะ ผุสดี ผู้จัดการ บจ.นิวแมน จำกัด (สาขาบ่อวิน) มอบเสื้อกีฬา
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 12.29 น./อ่าน 134)
ข่าวกิจกรรม
61
การมอบทุนการศึกษา
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.58 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
62
การประชุมผู้ปกครอง
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.47 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
63
การนิเทศติดตาม
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.35 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
64
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙
(วันที่ 13 ธันวาคม 2562 20.15 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
65
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 16)
66
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 13)
67
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.54 น./อ่าน 15)
68
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 16)
69
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.51 น./อ่าน 11)
70
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 12)
71
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.27 น./อ่าน 19)
72
กิจกรรมการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องภัยยาเสพติด
(วันที่ 29 มกราคม 2558 10.45 น./อ่าน 644)
ข่าวกิจกรรม