ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 74 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.30 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 11.05 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.11 น./อ่าน 61)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
4
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 10.09 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
5
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 08 กันยายน 2563 09.57 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O19รายงานการกำกับตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ6เดือน
(วันที่ 08 กันยายน 2563 09.47 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.05 น./อ่าน 56)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 15.02 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 14.32 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O10 แผนดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 14.29 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 14.25 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 25 สิงหาคม 2563 14.24 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O8 Q&A
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.37 น./อ่าน 76)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O9 Social Network
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 13.20 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O29แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 11.17 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O13 คู่มือหรือมาตรการปฎิบัติงาน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O25 นโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.48 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O26การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรุคคล
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.44 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.38 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.33 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 10.23 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 19 สิงหาคม 2563 09.57 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจานเข้ารวมพิธีลงนามถวายพระพร
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 13.39 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ชื่อการจัดงาน"ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.20 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
26
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาบรรจุใหม่
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 12.18 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
27
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.14 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 11.30 น./อ่าน 253)
ข่าวกิจกรรม
29
งานอนามัยโรงเรียนร่วมกำจัดเหานักเรียน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.11 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมนั่งสมาธินักเรียนโรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 10.10 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
31
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.35 น./อ่าน 319)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.34 น./อ่าน 260)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.32 น./อ่าน 79)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.31 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.30 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.29 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.28 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O9 : Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.24 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.23 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.21 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.20 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.19 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.18 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.14 น./อ่าน 52)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.12 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.10 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.05 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.04 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.56 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.47 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.28 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.27 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.25 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.24 น./อ่าน 48)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.23 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.22 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.21 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.19 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.18 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.16 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.15 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.14 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.11 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.42 น./อ่าน 53)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.39 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.37 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.36 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.33 น./อ่าน 46)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.33 น./อ่าน 177)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.28 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.12 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.02 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.59 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
048 มาตราฐานการตรวจสอบใช้ดุลพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.31 น./อ่าน 60)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)