ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนรุจีจินตกานนท์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 71 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนรุจีได้จัดกิจกรรมมอบบัตรจิตอาสาหมวกและผ้าพันคอณหอประชุมโรงเรียนรุจี
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 10.16 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ดำเนินการติดตามประเมินผลโรงเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ
(วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 09.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
จดหมายข่าวโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.19 น./อ่าน 18)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
กิจกรรม English Camp 2019
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.12 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “รุจีเกมส์”
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 19.42 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาด้านอาคารสถานที่
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 19.38 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
7
จดหมายข่าวโรงเรียนรุจีจินตกานนท์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
(วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562 19.30 น./อ่าน 24)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
จดหมายข่าวโรงเรียนรุจีจินตกานนท์
(วันที่ 18 กันยายน 2562 13.00 น./อ่าน 39)
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
จดหมายข่าว 9 กันยายน 2562
(วันที่ 09 กันยายน 2562 10.20 น./อ่าน 30)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
กิจกรรมโครงการอบรมศีลธรรม วัฒนธรรม - ทอดเทียนในพรรษา
(วันที่ 09 กันยายน 2562 10.09 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
11
โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ "ในกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนานวัตกรรมคิดเลขเป็น สำหรับนั
(วันที่ 20 สิงหาคม 2562 11.55 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
จดหมายข่าวโรงเรียนจุจีจินตกานนท์ ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2526
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 21.25 น./อ่าน 40)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 17 สิงหาคม 2562 20.56 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 15.05 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 09.02 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
16
ปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 08.50 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
17
สถิติการให้บริการ
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 13.56 น./อ่าน 46)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
18
รายยงานผลแบบประเมินความเพิงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 15.50 น./อ่าน 165)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
กิจกรรมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๕ – ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 12.00 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
20
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 67
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.31 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
21
เพลงมาร์ชโรงเรียนรุจีจินตกานนท์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.23 น./อ่าน 3)
วีดีทัศน์จาก Youtube
22
กรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.16 น./อ่าน 4)
ข่าวกิจกรรม
23
โรงเรียนรุจีจินตกานนท์จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.17 น./อ่าน 42)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.00 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.58 น./อ่าน 30)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.57 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.56 น./อ่าน 47)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.54 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.53 น./อ่าน 34)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.20 น./อ่าน 33)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
31
O8 : Q&A
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.19 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
32
O9 : Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.12 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.08 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.07 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.05 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.03 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.03 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 20.01 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.59 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.58 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.57 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.55 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.53 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.50 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.49 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.47 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.44 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.42 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.41 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.37 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.35 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.10 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.09 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.07 น./อ่าน 45)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.06 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.05 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.03 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 19.00 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.58 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.57 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.54 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.50 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.48 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.47 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.45 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.43 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.37 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.32 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.18 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.14 น./อ่าน 38)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)