ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ท่าน ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ พร้อมคณะ ออกเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 11.28 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
2
ท่านยุคล กาญจนศิริพงศ์ นายอำเภอเฝ้่าไร่ออกเยี่ยมนักเรียน
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2563 09.20 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
3
แผนผังอ่างล้างมือ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 14.01 น./อ่าน 19)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 13.56 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ทำนาปลูกข้าวก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 29 มิถุนายน 2563 13.39 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
6
ท่านศน.กัลยกร พรมน่าไร่ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ประจำเดือนมิถุนายน
(วันที่ 24 มิถุนายน 2563 12.38 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
7
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 13.05 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
8
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาได้รับมอบรับมอบ น้ำยาฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์
(วันที่ 19 มิถุนายน 2563 13.02 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
9
ภาพบรรยากาศการจัดการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 12.27 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
10
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 11.32 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
11
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ออกสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 11.26 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
12
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ออกสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 13.44 น./อ่าน 17)
13
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา ออกสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล
(วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 12.52 น./อ่าน 7)
14
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.19 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
15
มอบงบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการยกผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.16 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
16
ฟุตซอลรายการพิเศษ ฟุตซอลวัยใสปลอดเหล้า ที่โรงเรียนนาดีพิทยาคม รุ่นอายุไม่เกิน 14
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.15 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
17
นักกีฬาฟุตบอลระดับประถมศึกษา โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาได้รวมทีมกับโพนพิสัยอะคาเดมี่ ได้แชมป์ ชนะเลิศฟุตบอ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.11 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
18
เฝ้าไร่วิทยาแชมป์ฟุตซอล การแข่งฟุตซอลและกีฬา E-Sport (Rov) S-TECH CUP ครั้งที่ 1
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.07 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
19
การประชุมชี้แจงการจัดสอบ o-net ระดับชั้นป.6 และม. 3 ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.04 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
20
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดเฝ้าไร่วนาราม
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.02 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
21
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาได้ส่งนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรมและประกวดสวดมนต์หมู่
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 16.00 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยาได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 15.56 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
23
เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 13.50 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
24
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย สนับสนุนงบประมาณการศึกษา
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.55 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
25
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 10.51 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ขัดรั้วโรงเรียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 17.15 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
27
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนเฝ้าไรวิทยา
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 17.12 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
28
การเข้าอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 17.06 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
29
รางวัลชนะเลิศถ้วยรวมประเภทกีฬา การแข่งขันกีฬาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 11.03 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
30
การแข่งขันกีฬาพัฒนาคุณภาพการศึกษาเฝ้าไร่
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 10.50 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมลดเวลาเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 10.45 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
32
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
(วันที่ 24 สิงหาคม 2562 13.56 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
33
โรงเรียนวิถีพุทธ
(วันที่ 24 สิงหาคม 2562 13.52 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
34
อบรมกู้ชีพเบื้องต้น และการดับเพลิง
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 16.27 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันแม่ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 15.14 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.05 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
37
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.22 น./อ่าน 147)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.21 น./อ่าน 68)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.20 น./อ่าน 100)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.19 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.16 น./อ่าน 42)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.15 น./อ่าน 54)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
O8 : Q&A
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.12 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
44
O9 : Social Network
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.11 น./อ่าน 51)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
45
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.09 น./อ่าน 57)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.08 น./อ่าน 36)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.07 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.07 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.06 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.05 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.04 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.03 น./อ่าน 37)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 18.02 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.59 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.26 น./อ่าน 25)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.24 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.23 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.22 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.21 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.17 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.06 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.05 น./อ่าน 26)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.05 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.04 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.02 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.01 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 17.00 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.59 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.59 น./อ่าน 32)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.58 น./อ่าน 66)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.57 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.56 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.54 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.01 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 16.00 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.59 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.58 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.57 น./อ่าน 49)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 41)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.56 น./อ่าน 29)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.55 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.53 น./อ่าน 43)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.52 น./อ่าน 35)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.43 น./อ่าน 50)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)