ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.16 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
2
โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร”
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 10.11 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
3
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 15.41 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 11.25 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
5
โครงการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพระราชดำริ
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 17.04 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 09.39 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
(วันที่ 31 มกราคม 2563 15.45 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
8
การจัดทำบัญชีต้นกล้าพอเพียง
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.18 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
9
ทัศนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
10
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 22 มกราคม 2563 12.10 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
11
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.36 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
12
ประชุมชี้แจงโครงการในโรงเรียนเพียงหลวง 13 ในปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.33 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการพระราชดำริในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.25 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
14
ลงพื้นที่สำรวจสอบถามครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.17 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
15
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 10.20 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
16
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 12 มกราคม 2563 10.04 น./อ่าน 3)
ข่าวกิจกรรม
17
มดง่ามเกมส์
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.33 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
19
"1 โรงเรียน 1 ผ้าป่า 1 ปีการศึกษา"
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.06 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชุมเตรียมความพร้อมในการร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
21
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.53 น./อ่าน 2)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.47 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
23
ประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.27 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
24
โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 13.24 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
25
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหลวง ได้จัดบริการฉีดวัคซีนเอชพีวี
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 13.12 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
26
นิเทศโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.28 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
27
โครงการ 1 เพียงหลวง 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.14 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
28
นิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 09.26 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
29
12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 09.19 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
30
โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ​
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
31
ติดตาม นิเทศแบบบูรณาการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
32
พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.11 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
33
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.43 น./อ่าน 27)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
35
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.41 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
36
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
37
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.38 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
38
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
41
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.32 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
42
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.30 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
43
กิจกรรมอบรมแกนนำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.07 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
44
งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.51 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
45
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.40 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
46
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.39 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.38 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.37 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.36 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.34 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
52
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.30 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
53
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.30 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
54
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.29 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
55
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.27 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.26 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.25 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.21 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.20 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
60
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.18 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
61
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.17 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
62
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.15 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
63
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.14 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
64
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.13 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
65
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.12 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
66
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.11 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.02 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
68
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.01 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
69
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.00 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
70
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.59 น./อ่าน 2)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.57 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.55 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.54 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.53 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.52 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.50 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.49 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.48 น./อ่าน 3)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.46 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.44 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.42 น./อ่าน 21)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
82
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม