ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนงานในโครงการเพียงหลวงสานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 11.33 น./อ่าน 6)
ข่าวกิจกรรม
2
ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคต
(วันที่ 16 ตุลาคม 2563 11.31 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
3
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2563 09.21 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
4
ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีช่วยสมทบและสนับสนุนอาหารกลางวัน
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 15.45 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
5
เคลือบหลุมร่องฟัน
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 15.04 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
6
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 14.55 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
7
พิธีลงนามถวายพระพร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.23 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
8
พิธีลงนามถวายพระพร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.20 น./อ่าน 27)
9
จัดพิธีไหว้ครู และการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.11 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
10
ออกเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 10.06 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
11
ติดตามผลการดำเนินการด้านประมง
(วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 13.34 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่ซีเมนต์
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 14.40 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
13
โครงการ มอบอุปกรณ์การศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่นักเรียนด้อยโอกาส
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 14.18 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
14
๔ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 11.06 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
15
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 11.01 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
16
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.56 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
17
นิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ในวัเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.52 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
18
เปิดเรียนวันแรก
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.46 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมจิตอาสา​พัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.42 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
20
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.37 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
21
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.29 น./อ่าน 6)
22
รับอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.26 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
23
รับอุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.14 น./อ่าน 9)
24
ประชุมคะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.11 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
25
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2563 10.06 น./อ่าน )
ข่าวกิจกรรม
26
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 14.09 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
27
นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
(วันที่ 10 มิถุนายน 2563 13.58 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
28
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมเติมอภาคเพิ่มเติม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 11.44 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
29
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 11.28 น./อ่าน 22)
30
นิเทศติดตามการจัดการเรียนทางไกล DLTV
(วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 11.06 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
ลงพื้นที่สำรวจความพร้อม และสำรวจความต้องการ กล่องดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการ ศึกษาทางไกล DLTV
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 13.57 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
32
วันที่ ๕ เมษายน วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(วันที่ 05 เมษายน 2563 12.59 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
33
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
(วันที่ 10 มีนาคม 2563 12.16 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
34
โครงการ “หนึ่งใจ..ให้ธรรมะสัญจร”
(วันที่ 03 มีนาคม 2563 10.11 น./อ่าน 70)
ข่าวกิจกรรม
35
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 15.41 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
(วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 11.25 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการสร้างอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนพระราชดำริ
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 17.04 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรผู้จบหลักสูตรการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 09.39 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
(วันที่ 31 มกราคม 2563 15.45 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
40
การจัดทำบัญชีต้นกล้าพอเพียง
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.18 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
41
ทัศนศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
(วันที่ 29 มกราคม 2563 11.43 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
42
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัดหนองคาย
(วันที่ 22 มกราคม 2563 12.10 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
43
ติดตามกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน
(วันที่ 15 มกราคม 2563 21.28 น./อ่าน 47)
44
นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ของนักเรียน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.36 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
45
ประชุมชี้แจงโครงการในโรงเรียนเพียงหลวง 13 ในปีงบประมาณ 2563
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.33 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
46
โครงการพระราชดำริในโรงเรียน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.25 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
47
ลงพื้นที่สำรวจสอบถามครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
(วันที่ 14 มกราคม 2563 15.17 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
48
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 12 มกราคม 2563 10.20 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
49
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 12 มกราคม 2563 10.04 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
50
มดง่ามเกมส์
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.33 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
51
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 02 มกราคม 2563 13.29 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
52
ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.28 น./อ่าน 14)
53
ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.12 น./อ่าน 10)
54
ต้อนรับ ผู้อำนวยการโรงเรียน
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.12 น./อ่าน 8)
55
"1 โรงเรียน 1 ผ้าป่า 1 ปีการศึกษา"
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.06 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
56
"1 โรงเรียน 1 ผ้าป่า 1 ปีการศึกษา"
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.03 น./อ่าน 12)
57
ประชุมเตรียมความพร้อมในการร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ณ จังหวัดศรีสะเกษ
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 14.00 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
58
สอบธรรมศึกษาสนามหลวง
(วันที่ 04 ธันวาคม 2562 13.53 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรม "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.47 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
60
ประเมินการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้น ป.1-6 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 21.27 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
61
โครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 13.24 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
62
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังหลวง ได้จัดบริการฉีดวัคซีนเอชพีวี
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 13.12 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
63
นิเทศโรงเรียน
(วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 11.28 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการ 1 เพียงหลวง 1 ผลิตภัณฑ์
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 14.14 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
65
นิทรรศการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 09.26 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
66
12 สิงหาคม 2562
(วันที่ 16 สิงหาคม 2562 09.19 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการทำบัญชีส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ​
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 09.36 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
68
ติดตาม นิเทศแบบบูรณาการ
(วันที่ 05 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
69
พิธีวางพานพุ่มสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 13.11 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
70
O1 : โครงสร้างหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.43 น./อ่าน 39)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
71
O2 : ข้อมูลผู้บริหาร
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.42 น./อ่าน 31)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
72
O3 : อำนาจหน้าที่
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.41 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
73
O4 : แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.40 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
74
O5 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.38 น./อ่าน 23)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
75
O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.37 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
76
O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.35 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
O8 : Q&A
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.34 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
O9 : Social Network
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.32 น./อ่าน 19)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
O10 : แผนดำเนินการประจำปี
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 11.30 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
กิจกรรมอบรมแกนนำจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.07 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
81
งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.51 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
82
O11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.40 น./อ่าน 20)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
83
O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.39 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
84
O13 : มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.38 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
85
O14 : มาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.37 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.36 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.34 น./อ่าน 17)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
O17 : E-Service
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.32 น./อ่าน 18)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
O18 : แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.30 น./อ่าน 7)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
90
O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.30 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
91
O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.29 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.27 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
O22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.26 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.25 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.21 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.20 น./อ่าน 16)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.18 น./อ่าน 4)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
98
O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.17 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
99
O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.15 น./อ่าน 11)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
100
O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.14 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.13 น./อ่าน 5)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.12 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.11 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.02 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
105
O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.01 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
106
O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 22.00 น./อ่าน 15)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
107
O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.59 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
108
O37 : การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการสุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.57 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
109
O38 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.55 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
110
O39 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.54 น./อ่าน 6)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
111
O40 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.53 น./อ่าน 8)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
112
O41 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.52 น./อ่าน 12)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
113
O42 : มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.50 น./อ่าน 10)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
114
O43 : มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.49 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
115
O44 : มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.48 น./อ่าน 13)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
116
O45 : มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.46 น./อ่าน 14)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
117
O46 : มาตรการป้องกันการรับสินบน
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.44 น./อ่าน 9)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
118
O47 : มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 21.42 น./อ่าน 28)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
119
O48 : มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 02 สิงหาคม 2562 15.19 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
120
เหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายเยี่ยมบ้านนักเรียนและมอบทุนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
(วันที่ 26 เมษายน 2562 09.02 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม