ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแบง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 100 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16.27 น./อ่าน 7)
ข่าวกิจกรรม
2
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาทางก้าวหน้า
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16.25 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
3
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มกราคม 2563 ฉบับที่ 1-7
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.48 น./อ่าน 5)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ธนาคารโรงเรียน
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.25 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
5
open house
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.23 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
6
จังหวัดเคลื่อนที่
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.42 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
7
ไอศกรีมเนสท์เล่
(วันที่ 24 มกราคม 2563 19.31 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
8
ฝึกทักษะอาชีพ
(วันที่ 24 มกราคม 2563 19.30 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
9
เตรียมสถานที่
(วันที่ 24 มกราคม 2563 06.12 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
10
มูลนิธิยุวพัฒน์
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.22 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
11
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.12 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
12
ฉลองอุโบสถ
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.29 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
13
สสวท.
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.28 น./อ่าน 16)
ข่าวกิจกรรม
14
pre o-net
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.27 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
15
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 71-74
(วันที่ 03 มกราคม 2563 15.59 น./อ่าน 27)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ครอบครัวคุณธรรม
(วันที่ 03 มกราคม 2563 14.58 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
17
โรงเรียนคุณภาพ สสวท.
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 16.10 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
18
ทางก้าวหน้า
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.28 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
19
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.26 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
20
กีฬานักเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.24 น./อ่าน 12)
ข่าวกิจกรรม
21
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.23 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
22
ประชุมเตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2562 18.55 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
23
วังไฮมินิมาราธอน 2019
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 08.28 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
24
ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.32 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
25
NAGA Model
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.31 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
26
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่ 65-70
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 12.11 น./อ่าน 85)
ข่าวประชาสัมพันธ์
27
ทางก้าวหน้า
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 11.58 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
28
การแข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 18.16 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
29
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 18.16 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
30
ประเมินการอ่านการเขียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 06.59 น./อ่าน 23)
ข่าวกิจกรรม
31
นิเทศโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 19.24 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
32
วันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 13.33 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
33
สุขาภิบาลโรงอาหาร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.09 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
34
มอบทุน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.07 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
35
วิเคราะห์โอเน็ต
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 20.35 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
36
การจัดนิทรรศการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.03 น./อ่าน 94)
ข่าวกิจกรรม
37
Google Certified Educator
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.02 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
38
เทคนิคการสอน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.00 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
39
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 09.53 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
40
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ฉบับที่ 62-64
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 51)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
ITA Online
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 13.55 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
42
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 17.01 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
43
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กันยายน 2562 ฉบับที่ 59-61
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.34 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
44
โรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.21 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
45
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 27 กันยายน 2562 10.41 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
46
ประชุมการประเมินภายนอกรอบ 4
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.47 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
47
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.46 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
48
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.43 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
49
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 11 กันยายน 2562 09.32 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
50
ทดสอบวรรณกรรมและวรรณคดี
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.28 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
51
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.27 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
52
โรงเรียนธนาคาร ธกส.
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.26 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
53
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ฉบับที่ 49-58
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.37 น./อ่าน 63)
ข่าวประชาสัมพันธ์
54
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.12 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
55
วันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอาเซียนศึกษา
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
56
มอบบ้าน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 18.25 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
57
เกียรติบัตรวันภาษาไทย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 17.07 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
58
พัฒนานวัตกรรมคิดเลขเป็น
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.58 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
59
ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.57 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
60
จิตอาสา ช่วยงานฌาปนกิจ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.55 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
61
จัดนิทรรศการด้านคุณธรรม
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.54 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
62
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.03 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
63
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 20.45 น./อ่าน 20)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 18.45 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
65
วินัยจราจร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 14)
ข่าวกิจกรรม
66
ชุมนุมลูกเสือสำรอง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
67
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.30 น./อ่าน 140)
ข่าวกิจกรรม
68
จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.17 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
69
ถวายพระพร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.16 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
70
รักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 17.46 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
71
ถวายพระพร
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.44 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
72
วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.37 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
73
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 17.14 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
74
อ่อนหวาน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 06.22 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
75
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 18.29 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
76
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 655)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
77
มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.12 น./อ่าน 371)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
78
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 401)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
79
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 503)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
80
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 13.45 น./อ่าน 111)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
81
ถวายเทียนพรราษา
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.50 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
82
สติ สมาธิ เป็นฐาน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.49 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
83
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.23 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
84
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.22 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
85
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 255)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
86
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.45 น./อ่าน 325)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
87
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 07.00 น./อ่าน 84)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
88
แผนปฏิบัติการ2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 06.38 น./อ่าน 105)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
89
อนามัยโรงเรียน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 18.01 น./อ่าน 31)
ข่าวกิจกรรม
90
สวนเกษตร
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 17.33 น./อ่าน 205)
ข่าวกิจกรรม
91
พวงกุญแจ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 16.05 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
92
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 34)
ข่าวกิจกรรม
93
รำบวงสรวง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 07.01 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
94
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.43 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
95
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
96
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 17.12 น./อ่าน 516)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
97
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 34-48
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 71)
ข่าวประชาสัมพันธ์
98
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ฉบับที่ 17-33
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.53 น./อ่าน 193)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 6-16
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.06 น./อ่าน 107)
ข่าวประชาสัมพันธ์
100
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน เมษายน 2562 ฉบับที่ 1-5
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 38)
ข่าวประชาสัมพันธ์