ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแบง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
นิเทศโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 19.24 น./อ่าน 5)
ข่าวกิจกรรม
2
วันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 13.33 น./อ่าน 9)
ข่าวกิจกรรม
3
สุขาภิบาลโรงอาหาร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.09 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
4
มอบทุน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.07 น./อ่าน 8)
ข่าวกิจกรรม
5
วิเคราะห์โอเน็ต
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 20.35 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
6
การจัดนิทรรศการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.03 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
7
Google Certified Educator
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.02 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
8
เทคนิคการสอน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.00 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
9
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 09.53 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
10
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ฉบับที่ 62-63
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 23)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ITA Online
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 13.55 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
12
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 17.01 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
13
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กันยายน 2562 ฉบับที่ 59-61
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.34 น./อ่าน 36)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
โรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.21 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 27 กันยายน 2562 10.41 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
16
ประชุมการประเมินภายนอกรอบ 4
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.47 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
17
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.46 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
18
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.43 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
19
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 11 กันยายน 2562 09.32 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
20
ทดสอบวรรณกรรมและวรรณคดี
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.28 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
21
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.27 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
22
โรงเรียนธนาคาร ธกส.
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.26 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
23
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ฉบับที่ 49-58
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.37 น./อ่าน 49)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.12 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
25
วันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอาเซียนศึกษา
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
26
มอบบ้าน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 18.25 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
27
เกียรติบัตรวันภาษาไทย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 17.07 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
28
พัฒนานวัตกรรมคิดเลขเป็น
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.58 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
29
ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.57 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
30
จิตอาสา ช่วยงานฌาปนกิจ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.55 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
31
จัดนิทรรศการด้านคุณธรรม
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.54 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
32
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.03 น./อ่าน 19)
ข่าวกิจกรรม
33
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 20.45 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
34
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 18.45 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
35
วินัยจราจร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 11)
ข่าวกิจกรรม
36
ชุมนุมลูกเสือสำรอง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
37
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.30 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
38
จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.17 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
39
ถวายพระพร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.16 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
40
รักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 17.46 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
41
ถวายพระพร
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.44 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
42
วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.37 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
43
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 17.14 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
44
อ่อนหวาน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 06.22 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
45
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 18.29 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
46
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 574)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
47
มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.12 น./อ่าน 275)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
48
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 322)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
49
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 396)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
50
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 13.45 น./อ่าน 67)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
51
ถวายเทียนพรราษา
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.50 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
52
สติ สมาธิ เป็นฐาน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.49 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
53
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.23 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
54
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.22 น./อ่าน 13)
ข่าวกิจกรรม
55
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 216)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
56
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.45 น./อ่าน 277)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
57
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 07.00 น./อ่าน 75)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
58
แผนปฏิบัติการ2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 06.38 น./อ่าน 94)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
59
อนามัยโรงเรียน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 18.01 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
60
สวนเกษตร
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 17.33 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
61
พวงกุญแจ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 16.05 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
62
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
63
รำบวงสรวง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 07.01 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
64
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.43 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.28 น./อ่าน 24)
ข่าวกิจกรรม
66
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 17.12 น./อ่าน 436)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
67
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 34-48
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
68
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ฉบับที่ 17-33
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.53 น./อ่าน 75)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 6-16
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.06 น./อ่าน 79)
ข่าวประชาสัมพันธ์
70
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน เมษายน 2562 ฉบับที่ 1-5
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 31)
ข่าวประชาสัมพันธ์