ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านแบง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 155 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 14.39 น./อ่าน 293)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
รายงานการให้บริการ
(วันที่ 08 กันยายน 2563 13.10 น./อ่าน 312)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
3
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 ฉบับที่ 32 - 34
(วันที่ 03 กันยายน 2563 06.35 น./อ่าน 72)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 02 กันยายน 2563 22.50 น./อ่าน 120)
ข่าวกิจกรรม
5
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
(วันที่ 02 กันยายน 2563 21.50 น./อ่าน 380)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
6
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.35 น./อ่าน 449)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
7
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการทุจริต รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.33 น./อ่าน 390)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
8
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 16.31 น./อ่าน 438)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
9
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.41 น./อ่าน 256)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
10
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.40 น./อ่าน 319)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
11
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.39 น./อ่าน 372)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
12
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2563 10.01 น./อ่าน 345)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
13
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 09.58 น./อ่าน 228)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
14
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 02 กันยายน 2563 09.57 น./อ่าน 229)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
15
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2563 09.56 น./อ่าน 213)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
16
O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
(วันที่ 02 กันยายน 2563 09.55 น./อ่าน 226)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
17
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายประจำปี
(วันที่ 02 กันยายน 2563 09.53 น./อ่าน 245)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
18
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(วันที่ 01 กันยายน 2563 11.21 น./อ่าน 186)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
19
O26 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบ้านแบง
(วันที่ 30 สิงหาคม 2563 21.55 น./อ่าน 214)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
20
O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.10 น./อ่าน 310)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
21
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
(วันที่ 11 สิงหาคม 2563 16.02 น./อ่าน 310)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
22
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.46 น./อ่าน 497)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
23
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
(วันที่ 04 สิงหาคม 2563 16.01 น./อ่าน 373)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
24
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 14.21 น./อ่าน 474)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
25
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.52 น./อ่าน 452)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
26
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.48 น./อ่าน 428)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
27
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.38 น./อ่าน 510)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
28
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.33 น./อ่าน 567)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
29
O27 คู่มือบริหารงานบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.19 น./อ่าน 620)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
30
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 13.16 น./อ่าน 42)
31
โครงการแสดงธรรมเพื่ออบรมศิลธรรมแก่ประชาชนในพรรษา​
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 11.05 น./อ่าน 37)
วีดีทัศน์จาก Youtube
32
E-SERVICE
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 10.30 น./อ่าน 490)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
33
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนบ้านแบง
(วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 08.49 น./อ่าน 408)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
34
ITA Online
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 12.34 น./อ่าน 176)
ข่าวกิจกรรม
35
โรงทานโรงเรียนบ้านแบง
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 12.14 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
36
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ฉบับที่ 27 - 31
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.50 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
37
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ฉบับที่ 20 - 26
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.49 น./อ่าน 74)
ข่าวประชาสัมพันธ์
38
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 10.32 น./อ่าน 230)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
39
แผนปฏิบัติการ2563
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 19.01 น./อ่าน 491)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
40
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ฉบับที่ 11 - 19
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 15.11 น./อ่าน 121)
ข่าวประชาสัมพันธ์
41
สำรวจพื้นที่
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 14.47 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
42
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 14.11 น./อ่าน 102)
ข่าวกิจกรรม
43
นิเทศติดตาม
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 16.23 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
44
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 16.22 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
45
เริ่มเรียน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 13.13 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
46
แจกเอกสาร
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 14.02 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
47
ลงพื้นที่
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 20.44 น./อ่าน 100)
ข่าวกิจกรรม
48
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 07.28 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
49
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 07.20 น./อ่าน 58)
50
ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 07.19 น./อ่าน 513)
ข่าวกิจกรรม
51
การทดสอบระดับชาติ NT
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.49 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
52
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 8-10
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.47 น./อ่าน 67)
ข่าวประชาสัมพันธ์
53
การทดสอบระดับชาติ NT
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.44 น./อ่าน 44)
54
ทดสอบสมรรถภาพ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.43 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
55
ทัศนศึกษา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 19.08 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
56
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16.27 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
57
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาทางก้าวหน้า
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16.25 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
58
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มกราคม 2563 ฉบับที่ 1-7
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.48 น./อ่าน 340)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
ธนาคารโรงเรียน
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.25 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
60
open house
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.23 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
61
จังหวัดเคลื่อนที่
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.42 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
62
ไอศกรีมเนสท์เล่
(วันที่ 24 มกราคม 2563 19.31 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
63
ฝึกทักษะอาชีพ
(วันที่ 24 มกราคม 2563 19.30 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
64
เตรียมสถานที่
(วันที่ 24 มกราคม 2563 06.12 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
65
มูลนิธิยุวพัฒน์
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.22 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
66
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.12 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
67
ฉลองอุโบสถ
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.29 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
68
สสวท.
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.28 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
69
pre o-net
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.27 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
70
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 71-74
(วันที่ 03 มกราคม 2563 15.59 น./อ่าน 55)
ข่าวประชาสัมพันธ์
71
ครอบครัวคุณธรรม
(วันที่ 03 มกราคม 2563 14.58 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
72
โรงเรียนคุณภาพ สสวท.
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 16.10 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
73
ทางก้าวหน้า
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.28 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
74
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.26 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
75
กีฬานักเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.24 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
76
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.23 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
77
ประชุมเตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2562 18.55 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
78
วังไฮมินิมาราธอน 2019
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 08.28 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
79
ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.32 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
80
NAGA Model
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.31 น./อ่าน 197)
ข่าวกิจกรรม
81
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่ 65-70
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 12.11 น./อ่าน 1036)
ข่าวประชาสัมพันธ์
82
ทางก้าวหน้า
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 11.58 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
83
การแข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 18.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
84
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 18.16 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
85
ประเมินการอ่านการเขียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 06.59 น./อ่าน 57)
ข่าวกิจกรรม
86
นิเทศโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 19.24 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
87
วันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 13.33 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
88
สุขาภิบาลโรงอาหาร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.09 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
89
มอบทุน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.07 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
90
วิเคราะห์โอเน็ต
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 20.35 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม
91
การจัดนิทรรศการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.03 น./อ่าน 209)
ข่าวกิจกรรม
92
Google Certified Educator
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.02 น./อ่าน 129)
ข่าวกิจกรรม
93
เทคนิคการสอน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.00 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
94
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 09.53 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
95
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ฉบับที่ 62-64
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 212)
ข่าวประชาสัมพันธ์
96
ITA Online
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 13.55 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
97
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 17.01 น./อ่าน 759)
ข่าวกิจกรรม
98
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กันยายน 2562 ฉบับที่ 59-61
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.34 น./อ่าน 435)
ข่าวประชาสัมพันธ์
99
โรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.21 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
100
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 27 กันยายน 2562 10.41 น./อ่าน 86)
ข่าวกิจกรรม
101
ประชุมการประเมินภายนอกรอบ 4
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.47 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
102
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.46 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
103
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.43 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
104
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 11 กันยายน 2562 09.32 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
105
ทดสอบวรรณกรรมและวรรณคดี
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.28 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
106
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.27 น./อ่าน 125)
ข่าวกิจกรรม
107
โรงเรียนธนาคาร ธกส.
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.26 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
108
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ฉบับที่ 49-58
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.37 น./อ่าน 217)
ข่าวประชาสัมพันธ์
109
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.12 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
110
วันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอาเซียนศึกษา
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
111
มอบบ้าน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 18.25 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
112
เกียรติบัตรวันภาษาไทย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 17.07 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
113
พัฒนานวัตกรรมคิดเลขเป็น
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.58 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
114
ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.57 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
115
จิตอาสา ช่วยงานฌาปนกิจ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.55 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
116
จัดนิทรรศการด้านคุณธรรม
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.54 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
117
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.03 น./อ่าน 54)
ข่าวกิจกรรม
118
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 20.45 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
119
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 18.45 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
120
วินัยจราจร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
121
ชุมนุมลูกเสือสำรอง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
122
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.30 น./อ่าน 250)
ข่าวกิจกรรม
123
จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.17 น./อ่าน 88)
ข่าวกิจกรรม
124
ถวายพระพร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.16 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
125
รักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 17.46 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
126
ถวายพระพร
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.44 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
127
วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.37 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
128
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 17.14 น./อ่าน 90)
ข่าวกิจกรรม
129
อ่อนหวาน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 06.22 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
130
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 18.29 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
131
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 1019)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
132
มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.12 น./อ่าน 730)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
133
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 723)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
134
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 869)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
135
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 13.45 น./อ่าน 208)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
136
ถวายเทียนพรราษา
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.50 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
137
สติ สมาธิ เป็นฐาน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.49 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
138
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.23 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
139
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.22 น./อ่าน 44)
ข่าวกิจกรรม
140
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 478)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
141
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.45 น./อ่าน 673)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
142
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 07.00 น./อ่าน 115)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
143
แผนปฏิบัติการ2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 06.38 น./อ่าน 153)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
144
อนามัยโรงเรียน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 18.01 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
145
สวนเกษตร
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 17.33 น./อ่าน 701)
ข่าวกิจกรรม
146
พวงกุญแจ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 16.05 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
147
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
148
รำบวงสรวง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 07.01 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
149
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.43 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
150
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.28 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
151
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 17.12 น./อ่าน 671)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
152
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 34-48
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 169)
ข่าวประชาสัมพันธ์
153
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ฉบับที่ 17-33
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.53 น./อ่าน 565)
ข่าวประชาสัมพันธ์
154
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 6-16
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.06 น./อ่าน 185)
ข่าวประชาสัมพันธ์
155
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน เมษายน 2562 ฉบับที่ 1-5
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์