ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านแบง


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 115 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แผนปฏิบัติการ2563
(วันที่ 09 มิถุนายน 2563 19.01 น./อ่าน 22)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ฉบับที่ 11 - 19
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 15.11 น./อ่าน 16)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
สำรวจพื้นที่
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 14.47 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
4
จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน
(วันที่ 08 มิถุนายน 2563 14.11 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
5
นิเทศติดตาม
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 16.23 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
6
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 16.22 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
7
เริ่มเรียน
(วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 13.13 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
8
แจกเอกสาร
(วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 14.02 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
9
ลงพื้นที่
(วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 20.44 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
10
ปัจฉิมนิเทศ
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 07.28 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
11
ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น
(วันที่ 18 มีนาคม 2563 07.19 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
12
การทดสอบระดับชาติ NT
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.49 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
13
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 8-10
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.47 น./อ่าน 21)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
ทดสอบสมรรถภาพ
(วันที่ 04 มีนาคม 2563 09.43 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
15
ทัศนศึกษา
(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 19.08 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
16
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16.27 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
17
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาทางก้าวหน้า
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 16.25 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
18
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มกราคม 2563 ฉบับที่ 1-7
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.48 น./อ่าน 45)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ธนาคารโรงเรียน
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.25 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
20
open house
(วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2563 11.23 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
21
จังหวัดเคลื่อนที่
(วันที่ 31 มกราคม 2563 13.42 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
22
ไอศกรีมเนสท์เล่
(วันที่ 24 มกราคม 2563 19.31 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
23
ฝึกทักษะอาชีพ
(วันที่ 24 มกราคม 2563 19.30 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
24
เตรียมสถานที่
(วันที่ 24 มกราคม 2563 06.12 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
25
มูลนิธิยุวพัฒน์
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.22 น./อ่าน 29)
ข่าวกิจกรรม
26
วันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 13 มกราคม 2563 18.12 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
27
ฉลองอุโบสถ
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.29 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
28
สสวท.
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.28 น./อ่าน 21)
ข่าวกิจกรรม
29
pre o-net
(วันที่ 07 มกราคม 2563 07.27 น./อ่าน 28)
ข่าวกิจกรรม
30
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ฉบับที่ 71-74
(วันที่ 03 มกราคม 2563 15.59 น./อ่าน 37)
ข่าวประชาสัมพันธ์
31
ครอบครัวคุณธรรม
(วันที่ 03 มกราคม 2563 14.58 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
32
โรงเรียนคุณภาพ สสวท.
(วันที่ 24 ธันวาคม 2562 16.10 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
33
ทางก้าวหน้า
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.28 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
34
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.26 น./อ่าน 50)
ข่าวกิจกรรม
35
กีฬานักเรียน
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.24 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
36
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(วันที่ 22 ธันวาคม 2562 07.23 น./อ่าน 15)
ข่าวกิจกรรม
37
ประชุมเตรียมความพร้อมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
(วันที่ 09 ธันวาคม 2562 18.55 น./อ่าน 47)
ข่าวกิจกรรม
38
วังไฮมินิมาราธอน 2019
(วันที่ 08 ธันวาคม 2562 08.28 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
39
ประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 69
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.32 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
40
NAGA Model
(วันที่ 03 ธันวาคม 2562 15.31 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
41
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ฉบับที่ 65-70
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 12.11 น./อ่าน 247)
ข่าวประชาสัมพันธ์
42
ทางก้าวหน้า
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 11.58 น./อ่าน 25)
ข่าวกิจกรรม
43
การแข่งขันกีฬาภายใน
(วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 18.16 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
44
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 18.16 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
45
ประเมินการอ่านการเขียน
(วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 06.59 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
46
นิเทศโรงเรียน
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 19.24 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
47
วันลอยกระทง
(วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 13.33 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
48
สุขาภิบาลโรงอาหาร
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.09 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
49
มอบทุน
(วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 15.07 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
50
วิเคราะห์โอเน็ต
(วันที่ 03 พฤศจิกายน 2562 20.35 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
51
การจัดนิทรรศการ
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.03 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
52
Google Certified Educator
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.02 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
53
เทคนิคการสอน
(วันที่ 28 ตุลาคม 2562 18.00 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
54
จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 10 ตุลาคม 2562 09.53 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
55
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ฉบับที่ 62-64
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 14.22 น./อ่าน 106)
ข่าวประชาสัมพันธ์
56
ITA Online
(วันที่ 09 ตุลาคม 2562 13.55 น./อ่าน 85)
ข่าวกิจกรรม
57
ประเมินครูผู้ช่วย
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 17.01 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
58
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กันยายน 2562 ฉบับที่ 59-61
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.34 น./อ่าน 258)
ข่าวประชาสัมพันธ์
59
โรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 03 ตุลาคม 2562 16.21 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
60
โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
(วันที่ 27 กันยายน 2562 10.41 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
61
ประชุมการประเมินภายนอกรอบ 4
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.47 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
62
ทำบุญตักบาตร
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.46 น./อ่าน 30)
ข่าวกิจกรรม
63
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
(วันที่ 19 กันยายน 2562 10.43 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
64
ประชุมเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม
(วันที่ 11 กันยายน 2562 09.32 น./อ่าน 60)
ข่าวกิจกรรม
65
ทดสอบวรรณกรรมและวรรณคดี
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.28 น./อ่าน 96)
ข่าวกิจกรรม
66
ศึกษาดูงาน
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.27 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
67
โรงเรียนธนาคาร ธกส.
(วันที่ 06 กันยายน 2562 16.26 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
68
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ฉบับที่ 49-58
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.37 น./อ่าน 96)
ข่าวประชาสัมพันธ์
69
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่าย
(วันที่ 03 กันยายน 2562 16.12 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
70
วันวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมอาเซียนศึกษา
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 16.38 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
71
มอบบ้าน
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 18.25 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
72
เกียรติบัตรวันภาษาไทย
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 17.07 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
73
พัฒนานวัตกรรมคิดเลขเป็น
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.58 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
74
ศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์
(วันที่ 19 สิงหาคม 2562 18.57 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
75
จิตอาสา ช่วยงานฌาปนกิจ
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.55 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
76
จัดนิทรรศการด้านคุณธรรม
(วันที่ 14 สิงหาคม 2562 14.54 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
77
12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 19.03 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
78
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบสี่
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 20.45 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
79
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
(วันที่ 09 สิงหาคม 2562 18.45 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
80
วินัยจราจร
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.16 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
81
ชุมนุมลูกเสือสำรอง
(วันที่ 06 สิงหาคม 2562 11.29 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
82
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 03 สิงหาคม 2562 09.30 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
83
จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.17 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
84
ถวายพระพร
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 15.16 น./อ่าน 41)
ข่าวกิจกรรม
85
รักษ์ภาษาไทย
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 17.46 น./อ่าน 39)
ข่าวกิจกรรม
86
ถวายพระพร
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.44 น./อ่าน 49)
ข่าวกิจกรรม
87
วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่
(วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 19.37 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
88
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 17.14 น./อ่าน 74)
ข่าวกิจกรรม
89
อ่อนหวาน
(วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 06.22 น./อ่าน 79)
ข่าวกิจกรรม
90
เยี่ยมบ้านนักเรียน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 18.29 น./อ่าน 63)
ข่าวกิจกรรม
91
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.14 น./อ่าน 745)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
92
มาตรการการรับสินบน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.12 น./อ่าน 456)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
93
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.10 น./อ่าน 481)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
94
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 14.09 น./อ่าน 617)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
95
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 13.45 น./อ่าน 144)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
96
ถวายเทียนพรราษา
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.50 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
97
สติ สมาธิ เป็นฐาน
(วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 16.49 น./อ่าน 46)
ข่าวกิจกรรม
98
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.23 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
99
มอบทุนการศึกษา
(วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 15.22 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
100
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.47 น./อ่าน 289)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
101
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 16.45 น./อ่าน 364)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
102
รายงานการประเมินตนเองเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 07.00 น./อ่าน 88)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
103
แผนปฏิบัติการ2562
(วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 06.38 น./อ่าน 119)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
104
อนามัยโรงเรียน
(วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 18.01 น./อ่าน 37)
ข่าวกิจกรรม
105
สวนเกษตร
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 17.33 น./อ่าน 335)
ข่าวกิจกรรม
106
พวงกุญแจ
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 16.05 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
107
ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 15.59 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
108
รำบวงสรวง
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 07.01 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
109
โรงเรียนสุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.43 น./อ่าน 64)
ข่าวกิจกรรม
110
กิจกรรมต่อต้านการทุจริต
(วันที่ 09 กรกฎาคม 2562 06.28 น./อ่าน 36)
ข่าวกิจกรรม
111
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 17.12 น./อ่าน 558)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
112
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ฉบับที่ 34-48
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.56 น./อ่าน 80)
ข่าวประชาสัมพันธ์
113
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ฉบับที่ 17-33
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.53 น./อ่าน 295)
ข่าวประชาสัมพันธ์
114
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ฉบับที่ 6-16
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.06 น./อ่าน 138)
ข่าวประชาสัมพันธ์
115
จดหมายข่าวโรงเรียนบ้านแบง ประจำเดือน เมษายน 2562 ฉบับที่ 1-5
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 12.01 น./อ่าน 41)
ข่าวประชาสัมพันธ์